Tilbakemelding innen 48 timer

Kriseminister på NRK Ekko

 NRK Ekko inviterte etter valgkampen i 2022 Kjetil B Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten og Ole André Bråten til samtale og analyse av hvordan kriser har utvikle norsk politikk og samfunn de siste 20 årene - fra 11. september 2001 til terrorangrepene 22. juli 2011, pandemi og nye trusler.

Hvordan vil vi møte fremtidige kriser - og hvordan påvirker kriser vår hverdag?

Lytt til sendingen her eller klipp inn linken under i din nettleser:

https://radio.nrk.no/program/MDFP02014721

Ønsker deres virksomhet å bli en høypålitelig organisasjon?

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

Ta kontakt med Ole Andre Bråten i dag