- HVORDAN MØTE LANGVARIGE KRISER?

 Håndbok i krisehåndtering av Ole Andre Bråten tar i andre utgave for seg hvordan du kan fatte gode beslutninger under press, hvordan vi utvikler effektive team med høy grad av psykologisk trygghet - og hvilke verktøy ledere kan benytte både før, under og etter krisen. Du vil få innsikt i psykologiske reaksjoner - og verktøy for effektiv kriseledelse som er overførbare til en rekke kriser som kan ramme en virksomhet.

Boken tar også for seg hvordan vi kan håndtere langvarige kriser - og er slik et sentralt oppslagsverk for morgendagens ledere.

Forfatteren holder digitale kompetanseprogram i krisehåndtering for organisasjoner - samt bistår med foredrag, øvelser og trening. 

Få melding når boken er tilgjengelig

Kontakt for bestilling av bøker til organisasjoner / post @ oleandrebraten.no