BOOK FOREDRAG
KURS
WORKSHOP
SEMINAR
ORGANISASJONSRÅDGIVNING

Skap trygge, samlende og utviklende organisasjoner

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver som siden 2010 har bistått politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en mye benyttet foredragsholder, kurs og seminarleder.

Deres informasjon benyttes for å besvare deres henvendelse

 

 

Skap trygge, samlende og utviklende organisasjoner

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver som siden 2010 har bistått politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en mye benyttet foredragsholder, kurs og seminarleder.

Dagsaktuelle håndbøker som sikrer kritisk kompetanse for medarbeidere, team og ledere

Ole Andre Bråten utga første utgave av "Håndbok i krisehåndtering" i 2013. Denne boken har blitt en anerkjent fagbok innen ledelse, sikkerhet og beredskap. Den nye utgaven adresserer nye fokusområder, som langvarige kriser og cybersikkerhet. Den er skrevet for alle ledere som ønsker å øke egen kompetanse til å møte kriser. 

"Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren" er en oppdatert versjon av den første fagboken i konflikthåndtering for justissektoren, som Bråten utga i samarbeid med en tverrfaglig ressursgruppe ved Politihøgskolen i 2011. Den nye boken fokuserer på risikovurdering og beslutningstaking i første linje, og tilfører nye verktøy.

"Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren" ble utviklet for å tilføre sikkerhetsfaglig kompetanse etter en rekke alvorlige hendelser, som medførte en innskjerpning av norsk arbeidsmiljølovgivning.

"Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren" ble skrevet etter at Bråten utviklet nasjonale programmer for økt trygghet innen utdanningssektoren. Boken benyttes i dag for å tilføre sikkerhetskompetanse til arbeidstakere og arbeidsgivere i skolen - slik at de kan skape trygge oppvekst- og læringsarenaer. 

Fellesnevneren for Bråtens forfatterskap er løsning av krevende samfunnsutfordringer med bruk av kunnskapsbaserte tilnærminger. Bråten holder foredrag med utgangspunkt i bøkene og leverer digitale kompetanseprogram som sikrer arbeidsgivere virksomhetskritisk kompetanse i hele organisasjonen. 

Motta tilbud på foredrag med Ole Andre Bråten