TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Gi organisasjonen din et konkurransefortrinn med hjelp fra Ole André Bråten - en anerkjent organisasjon og lederrådgiver med spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo.

Bråten har omfattende erfaring med å bistå virksomheter i ulike bransjer, og kan tilby verdifull innsikt og veiledning for din virksomhet. Han er en ettertraktet foredragsholder, workshopleder og rådgiver som trives like godt i styrerommet som med ansatte i første linje.

Med sin bakgrunn som forsker, forfatter og foreleser utvikler han også skreddersydde e-læringsprogrammer for noen av landets største virksomheter. Kontakt oss i dag for å se hvordan Ole André Bråten kan hjelpe din organisasjon med deres mål!

Start prosessen nå! 

Bli med på reisen fra risiko til robusthet!

Krisehåndtering som fagområde dreier seg om vår evne til å forebygge at en krise oppstår, kunnskap i hvordan man best mulig kan møte en krise, samt planer og prosedyrer for å håndtere krisen underveis og i etterkant. Ole Andre Bråten har 25 års erfaring med krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt. 

Til å begynne med så man på kriser som et potensial som ligger latent i vårt høyteknologiske samfunn. Med et slikt perspektiv som utgangspunkt kan vi ikke lykkes med å forebygge eller håndtere kriser, da de alltid vil kunne oppstå. Senere kom en motvekt til dette, da man vektla at kriser kan forebygges ved å utvikle de sektorer og organisasjoner som kan være utsatt.

Noen går enda lenger og hevder at selv svært utsatte organisasjoner kan forebygge og håndtere kriser. Forskning på denne typen organisasjoner, de som er svært utsatt for kriser, viser at overordnet ledelse legger stor vekt på krisehåndtering og gir det første prioritet. Høypålitelige organisasjoner kjennetegnes av å være robuste og pålitelige, og enhver organisasjon med dagens tilgjengelige kunnskap om krisehåndtering bør ha som mål å bli en høypålitelig organisasjon.

Ole Andre Bråten er en av Scandinavias fremste ekspert på utvikling av robuste og pålitelige organisasjoner. Han har lang erfaring med bistand til eksempelvis politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. 

Er din organisasjon klar for å gå fra risiko til robusthet?

Building

High Reliability Organizations

With hours of collaboration across the world, the speakers at TM-forum were a team, not individual speakers. Ole was part of the team behind a digital masterclass for stunning 8000 attendees online!

The Digital Transformation World Series was awarded Best Digital Conference 2020 - and is one example of many virtual performances for the Norwegian advisor - covering the emergent topics of security, technology, resilience, change and transformation.

Book international speaking engagement for 2023

Ingen ledere kan utøve god kriseledelse uten å ha følt på den høye temperaturen som oppstår i en reell krisesituasjon. Derfor er mental trening viktig, ifølge kriseekspert. Bråten har skrevet boken “Håndbok i krisehåndtering”, og påpeker der viktigheten av å ha en god situasjonsforståelse.

Ukeavisen Ledelse

Er det mulig å trene seg opp til å håndtere en krisesituasjon? Ja, hevder organisasjons- og lederutvikler Ole André Bråten. Med bakgrunn som soldat og politioverbetjent har han lang erfaring i å stå i krisesituasjoner. Nå har han skrevet håndbok i krisehåndtering.

Lederne

Et veløvd team kjennetegnes ved å ha fullt fokus på den aktuelle hendelse og kunne handle raskt. Situasjonsforståelsen må derfor forankres i gruppen som en felles mental modell for selve håndteringen. Der dette er etablert, øker ytelsen og effektiv samhandling, fremhever Bråten i sin håndbok

Trygge samfunn

Hvordan skape robuste organisasjoner og trygge ansatte? 

En guide for ledere

Oppskriften har Ole Andre Bråten funnet i møte med ledere, team og medarbeidere ute i første linje. Men også sammen med ledere og ledergrupper. 

Etter kriser. Varslingsprosesser. Ulykker. Alvorlige trusselsituasjoner. Hackerangrep. Krevende omstillingsprosesser.

Resultatet ble en bok for ledere.

I et format som passer i vesken.

Den gir svar på

  • Hvordan fatte gode beslutninger?
  • Hvorfor benytte tid på øvelser og krisetrening
  • Hva kjennetegner kriser - og hvordan løse de?

Boken er utgitt i samarbeide med Cappelen Damm Akademisk

Les mer og bestill boken her

Aktuelt: Nytt utviklingsprogram for morgendagens ledere

I kriser trer store ledere frem. Men hva skiller dem fra andre? Hvordan navigere gjennom kaos og usikkerhet for å lede organisasjonen til sikkerhet? 

Meld din interesse
 

Ta grep for å skape en tryggere arbeidsplass i dag

Kontakt Ole Andre Bråten for å få rådgivning og veiledning innen konflikthåndtering. Nå er det nulltolleranse for trakassering, trusler og vold.  

For det første er det en grunnleggende rettighet for alle arbeidstakere å føle seg trygge og sikre på arbeidsplassen. Vold og trusler kan føre til både fysiske og psykiske skader, og det kan påvirke arbeidsmiljøet og arbeidsglede negativt. Dette kan igjen føre til økt sykefravær. 

Videre kan vold og trusler påvirke rekrutteringen av nye ansatte og arbeidsgiverens omdømme generelt. Det kan også føre til økonomiske tap som følge av skader på eiendom, manglende tjenester og økt sykefravær. Til slutt er det også viktig å huske på at vold og trusler kan ha langvarige konsekvenser for de som har blitt utsatt for det. Det samme er tilfellet når det gjelder trakassering. 

Ta konktakt i dag for å starte prosessen

La deg inspirere av de som løser krevende oppgaver i første linje

Som ansatt i justissektoren står du overfor mange utfordrende situasjoner som krever effektiv håndtering av konflikter. Uansett om du jobber med fengsler, i tollvesenet eller med politiarbeid, er det avgjørende å ha riktig verktøy og strategier for å kunne løse konflikter på en trygg og effektiv måte.

Boken tilbyr strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt.

Heftet 

Allvit ebok

 

Støttende konfliktverktøy for helse- og sosialsektoren 

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten. Boken tilbyr strategier, verktøy og metoder for trygghet og tjenesteutvikling.  

Heftet 

Allvit ebok 

Skap trygge oppvekst - og læringsarenaer i dag

Håndbok i konflikthåndtering for oppvekst- og utdanningssektoren gir praktiske råd for å forebygge og håndtere vold, trusler og trakassering. Boken tilfører nye perspektiv for alle som i møte med barn og unge bidrar til trygge oppvekst- og læringsarenaer.

Heftet 

Allvit ebok

BLI KONTAKTET INNEN 48 TIMER