BOOKING

 

 

 

Engasjement for utvikling av robuste organisasjoner og et bærekraftig, tryggere samfunn gjennom forskning og innovasjon 

Bråten har utviklet verktøy og strategier for politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. 

Ny krisehåndbok under utgivelse

- Det er presset du må trene på

Dette unike kompetanseprogrammet i krisehåndtering for bedrifter og organisasjoner tar for seg hvordan du kan fatte gode beslutninger under press, hvordan utvikle effektive team med høy grad av psykologisk trygghet - og hvilke verktøy vi kan benytte både før, under og etter kriser.

Du vil få kompetanse i effektiv krisehåndtering som er overførbare til en rekke kriser som kan ramme en virksomhet. Lær krisehåndtering med Ole Andre Bråten i dette unike kompetanseprogrammet. 

Les mer om programmet

- Krisehåndbok 2:0

 Ole Andre Bråten ga ut den første krisehåndboken i 2013. Siden har han holdt workshops og foredrag i krisehåndtering for bedrifter, organisasjoner og ledergrupper over hele landet. 

Nå har han sett nærmere på hvordan lykkes i møte med de langvarige krisene i den oppdaterte håndboken - som blir et naturlig oppslagsverk for morgendagens ledere. 

Hold deg oppdatert

Engasjement for utvikling av robuste organisasjoner og et bærekraftig, tryggere samfunn gjennom forskning og innovasjon