TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Media

Ole Andre Bråten
Ole Andre Bråten

Foto: Fotograf Sturlason

Ole Andre Bråten
Ole Andre Bråten

Foto: Liv Unni Tveitane

Bio

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han er ekspert på utvikling av høypålitelige organisasjoner og har siden 2008 som uavhengig rådgiver, bistått virksomheter innen blant annet politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, helse- og sosialtjenester, utdanning, og offentlig sektor for øvrig. Bråten har bakgrunn og utdanning fra Forsvaret og politiet med videre spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, UiO.

Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Omtale og publikasjoner i fag og rikspresse som Aftenposten, Aktuell Sikkerhet, Ambulanseforum, Bergens Tidende, Brannmannen, Byggfakta, Cappelen Damm Akademisk, Dagbladet, Fagbladet, Fontene, Fædrelandsvennen, HMS-Magasinet, Hotellmagasinet, Journal of Organizational Psychology, Kommunal Rapport, Lederne, Ledernett, MEMU (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Navigere (Sjøfartsdirektoratet), NRK (Ekko + P2 Nyhetsmorgen), Personal og Ledelse, Routhledge (in press), Sikkerhet (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon / Næringslivets Sikkerhetsråd), Teknisk Ukeblad, Trygge Samfunn, VG, Wiley-Blackwell mv.

Radio og podcast

 

NRK Ekko - statsministrenes krisehåndering

Etter valget i 2022 ble Kjetil B Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten og Ole André Bråten til samtale og analyse av hvordan kriser har utvikle norsk politikk og samfunn de siste 20 årene - fra 11. september 2001 til terrorangrepene 22. juli 2011, pandemi og nye trusler. Hvordan vil vi møte fremtidige kriser - og hvordan påvirker kriser vår hverdag?

https://radio.nrk.no/program/MDFP02014721

I loopen med Deloitte 

Hva skjer når man blir utsatt for et cyberangrep? Hvordan kan man være best mulig forberedt? Kriseekspert, Ole André Bråten og cyberekspert i Deloitte, Kjersti Thrane Stathopoulou, tar deg med gjennom hele hendelsesforløpet og råder deg til hva du bør gjøre for å være rustet når det først går gærnt. Bli kjent med den mørke siden av cyber-verdenen.

https://open.spotify.com/episode/6AuHGsSVzf8woD4VS2ys78

Dommerpodden

Ole Andre Bråten er kriseforsker og rådgiver innen krisehåndtering. Han snakker med Tingrettsdommer Ola Berg Lande om hvordan kriser påvirker oss psykologisk, og hvilken betydning det får for hvordan vi tar avgjørelser. 

https://open.spotify.com/episode/175O1Q4mphDthT4v57LYE5

Artikler og lenker

Bråten, O. A. (2022). Omtale i forbindelse med cyberhendelser - Sikkerhetsfestivalen 2022, Norsk dataforening

Bråten, O.A. (2022). Intervju om konflikthåndtering og sikkerhet. Utdanningsnytt

Bråten, O. A. (2021). Et arbeidsliv uten vold og trusler. Vårt land (kronikk).

Bråten, O. A. (2021). Ekspertenes råd for et tryggere arbeidsliv. Idebanken

Bråten O. A. (2020) Vi trenger en kahoot for krisehåndtering. Kronikk. Teknisk ukeblad

Bråten, O. A. (2019, nummer 4). Å forstå kriser handler om å forstå mennesker. Navigare, Sjøfartsdirektoratet (kronikk) 


Bråten, O. A. (2019, nummer 1). Intervju om utvikling av kultur for krisehåndtering. Personal & Ledelse

Bråten, O. A. (2019, 29 april). Intervju vedrørende sikkerhet i offentlig sektor. Fagbladet

Bråten. O. A. (2019, desember - nummer 10) Beredskap og sikkerhet i oppvekst- og utdanningssektoren. Skolelederen

Bråten, O. A. (2018). Intervju i forbindelse med feature-saken Overleverne. Bergens Tidende

Bråten, O. A. (2018, 06. februar). Vi må øve på varslingssaker. Kommunal Rapport (kronikk)

Bråten, O. A.  (2017). Er du godt nok rustet for å takle en konflikt? Lederne

Bråten, O. A. (2016, 20. desember). Vold- og trusselhåndtering på agendaen. Kommunal Rapport (kronikk)

Bråten, O. A. (2015, 2. Oktober). Intervju vedrørende utvikling av sikkerhetskultur. Norsk Totalforsvars Forum

Bråten, O. A. (2014, 18 september). Intervju vedrørende digitale trusler og trakassering. Aftenposten.

Bråten. O. A. (2014, 5 oktober) Intervju vedrørende beredskap i norske redaksjoner. Institutt for Journalistikk

Bråten, O. A. (2013, nummer 39). Intervju vedrørende teknikker for kriseledelse. Ukeavisen Ledelse

Utvalgte konferansebidrag:

(2022). Cyberhendelser - hvordan lykkes når krisen er langvarig - innlegg presentert på Sikkerhetsfestivalen 2022
(2022). Perspektiver på forhandling - innlegg presentert på Nordnorsk Ingeniørkonferansen 2022
(2021). Kultur som bygger robusthet - innlegg presentert på Beredskapskonferansen i Stavanger
(2021). Akutte og langvarige kriser - innlegg presentert på Beredskapskonferansen i Stavanger
(2020). Tillit, sikkerhet og ny teknologi - innlegg presentert på TM Forum, kåret til Europas beste digital konferansen
(2020). Bruk av ny teknologi i nød- og beredskap - brannvesenet som kunnskapsorganisasjon. Brannkonferansen 2020
(2020). Ny teknologi som 5G, AI, VR og AR – gjør at vi nå kan benytte droner på helt nye måter - innlegg presentert ved UNC 2020
(2019). Sikkerhetskultur handler om mennesker Innlegg presentert ved Sikkerhetsfestivalen, Norsk informasjonssikkerhetsforum
(2019). Baksiden av digital ledelse - innlegg presentert på NITOs lederkonferanse
(2018). Hvordan takle vold og trusler. Innlegg presentert ved Servicekonferansen, Forum for offentlig service, Bergen
(2017). Hvordan stå i krise. Innlegg presentert ved Nasjonal Akuttkonferanse, Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo
(2016). Risikovurdering i forbindelse med sportsarrangementer Innlegg presentert ved Sikkerhet og samarbeidsmøte, NF
(2016) Håndtering av uventede og akutte hendelser Innlegg presentert ved Sikkerhet og samarbeidsmøte, NF
(2016). Kommunikasjon og risikovurdering ved D-kontrol. Innlegg presentert ved #IDdagen16 Nasjonalt ID-senter, Oslo
(2011). Beredskap og krisehåndtering. Innlegg presentert ved Industrivernkonferansen, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

- Aktuell håndbok for ledere

 

Med andre utgave av "Håndbok i krisehåndtering" gir Ole André Bråten råd til ledere for å møte langvarige kriser. Han deler også nye lederverktøy, fra digital krisekommunikasjon - til strategisk kriseledelse i et nytt landskap der vi stadig oftere møter kriser. Boken er utgitt på Cappelen Damm. 

Les mer hos forlaget