TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Media

Ole Andre Bråten
Ole Andre Bråten

Foto: Fotograf Sturlason

Ole Andre Bråten
Ole Andre Bråten

Foto: Liv Unni Tveitane

Bio

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han er ekspert på utvikling av høypålitelige organisasjoner og har siden 2008 som uavhengig rådgiver, bistått virksomheter innen blant annet politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, helse- og sosialtjenester, utdanning, og offentlig sektor for øvrig. Bråten har bakgrunn og utdanning fra Forsvaret og politiet med videre spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, UiO. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder.

Omtale og publikasjoner i fag og rikspresse som Aftenposten, Aktuell Sikkerhet, Ambulanseforum, Bergens Tidende, Brannmannen, Byggfakta, Cappelen Damm Akademisk, Dagbladet, Fagbladet, Fontene, Fædrelandsvennen, HMS-Magasinet, Hotellmagasinet, Journal of Organizational Psychology, Kommunal Rapport, Skolelederen, Lederne, Ledernett, MEMU (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Navigere (Sjøfartsdirektoratet), NRK (Ekko + P2 Nyhetsmorgen), Personal og Ledelse, Routhledge (in press), Sikkerhet (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon / Næringslivets Sikkerhetsråd), Utdanningsnytt, Teknisk Ukeblad, Trygge Samfunn, VG, Vårt Land, Wiley-Blackwell mv.

- Aktuell håndbok for ledere

 

Med andre utgave av "Håndbok i krisehåndtering" gir Ole André Bråten råd til ledere for å møte langvarige kriser. Han deler også nye lederverktøy, fra digital krisekommunikasjon - til strategisk kriseledelse i et nytt landskap der vi stadig oftere møter kriser. Boken er utgitt på Cappelen Damm. 

Les mer hos forlaget