Ole André Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og hentes inn for å utvikle en positiv organisasjonskultur og bygge høypålitelige organisasjoner - der vi ivaretar verdier, omdømme og effektivitet i en stadig mer utfordrende hverdag. 

Bråten har lang erfaring med bistand til virksomheter innen politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en mye benyttet foredragsholder i forhold til tema som sikkerhet, teknologi og ledelse. 

Han er tilgjengelig for rådgiving, organisasjonsutvikling, foredrag og strategiske samarbeid. 

Ta kontakt for nærmere informasjon

Tilbakemelding innen 48 timer

Send deres henvendelse her

Oppgitt kontaktinformasjon benyttes til å besvare deres henvendelse.