BOOKING

Kontaktskjema

Bråten bistår næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. Publiserer internasjonalt og nasjonalt.

Når du har sendt deres henvendelse - vil Bråtens team oversende en skisse til oppdragsløsning - det være seg bestilling av foredrag, rådgivning eller bistand ved organisasjonsutvikling. 

Tilbakemelding innen 24 timer

Send deres henvendelse her

Oppgitt kontaktinformasjon benyttes til å besvare deres henvendelse. Tilbakemelding innen 24 timer.