KONTAKT

Jeg ønsker å bidra til å utvikle deres bedrift eller organisasjon!  

Ole Andre Bråten utvikler verktøy og strategier for politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han trives like godt i styrerommet som han gjør sammen med ansatte i første linje.  

 Ta kontakt i dag for en uforpliktende og konfidensiell samtale!

 

Tilbakemelding innen 48 timer

Send deres henvendelse her

Oppgitt kontaktinformasjon benyttes til å besvare deres henvendelse.