SOMMERINTERVJU 2024
TITLER I SALG
TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER
Ole André Bråten er organisasjons- og
lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt-
og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og
internasjonalt nivå.

Han er anerkjent som ekspert innen utvikling av høypålitelige organisasjoner og har siden 2008 som uavhengig rådgiver, støttet en rekke virksomheter i ulike sektorer, inkludert politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet, nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig.

Her har han bistått med utviklings- og endringsprosesser på både individ, gruppe, ledelse og organisasjonsnivå.   

Med bakgrunn fra Forsvaret, der han har representert Norge i FN og NATO, samt erfaring fra norsk justissektor, bringer Bråten en unik innsikt til sitt arbeid. Han har videre 5-årig spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 

De siste årene har han videre drevet innovasjon- og utvikling innen VR, AI og annen brytningsteknologi. 

Ole André Bråten er tilgjengelig for foredrag, rådgivning, øvelse, trening og bedriftsintern kompetanseheving. 

Tilbakemelding innen 48 timer

Send deres henvendelse her

Oppgitt kontaktinformasjon benyttes til å besvare deres henvendelse.