TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Ta kontakt i dag!    

Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han er ekspert på utvikling av høypålitelige organisasjoner og har siden 2008 som uavhengig rådgiver, bistått virksomheter innen blant annet politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, helse- og sosialtjenester, utdanning, og offentlig sektor for øvrig.

Bråten er tilgjengelig for oppdrag innen strategiutvikling, organisasjon- og lederutvikling, foredrag og strategiske samarbeid.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og konfidensiell samtale!

Tilbakemelding innen 48 timer

Send deres henvendelse her

Oppgitt kontaktinformasjon benyttes til å besvare deres henvendelse.