TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Utvikle nye strategier - sammen

Samle ledergruppen - teamet eller hele organisasjonen til en utviklende workshop som legger grunnlaget for gode beslutninger og trygge valg. Sammen med Ole Andre Bråten - spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, utvikler dere ny strategi eller etablerer nye metoder for å møte morgendagens utfordringer - og muligheter. 

Workshop som arbeidsform er en kreativ og interaktiv måte å samarbeide og løse problemer på. Det er en metode som brukes i mange forskjellige bransjer og fagområder, fra design og innovasjon til forretningsutvikling og teambygging. Det kan være en brainstormingøkt for å generere nye ideer, en prototypingøkt for å teste ut og videreutvikle ideer eller en evalueringssesjon for å analysere og forbedre eksisterende prosesser. 

En av fordelene med workshop som arbeidsform er at den er svært engasjerende og inkluderende. Alle deltakerne har mulighet til å bidra og komme med sine perspektiver. Dette kan føre til mer kreative og innovative løsninger, samt økt teambygging og samarbeid.

Workshop som arbeidsform kan også være mer effektiv enn andre arbeidsformer, som for eksempel møter eller individuelt arbeid. På den annen side kreves en god forberedelse og en klar agenda. Ole Andre Bråten bistår med å definere målene og oppgavene på forhånd, og sørge for at deltakerne har tilstrekkelig informasjon og ressurser til å kunne bidra effektivt.

Workshops med Ole Andre Bråten gjennomføres både fysisk og digitalt ut fra deres ønsker og behov. En digital workshop på 90 minutter har vist seg optimalt for å sikre utvikling og samhandling - og kan tilpasses en rekke ulike tema og scenario for deres virksomhet. 

 


 

Motta uforpliktende tilbud innen 48 timer