SOMMERINTERVJU 2024
TITLER I SALG
TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Ole Andre Bråten er det naturlige førstevalget når dere ønsker en erfaren foredragsholder eller seminarleder

Etter et foredrag sitter deres ansatte, kunder eller samarbeidspartnere igjen med inspirasjon - og strategier som kan benyttes etter foredraget!

Fyll ut deres ønsker og motta tilbakemelding på deres forespørsel innen 48 timer! 

Ole Andre Bråten bistår næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø 

Ole Andre Bråten har lang erfaring med organisasjon- og lederrådgivning - der han har bistått så ulike bransjer som politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank/finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning, og offentlig sektor forøvrig. Hans brede bakgrunn medfører at han kan tilpasse budskapet for ulike målgrupper. 

Ole Andre Bråten har bakgrunn fra forsvar og politi - med videre spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har også bred undervisningserfaring - fra studiesteder som Politihøgskolen, NTNU, Oslo Met, Norges Arktiske Universitet, Handelshøgskolen BI. Han er faglitterær forfatter. 

Dette gir ham en unik mulighet til å formidle sine ideer og kunnskap på en måte som er lett forståelig for publikum - samtidig som de sitter igjen med konkrete strategier, verktøy og metoder som de kan benytte i sin arbeidshverdag. Foredrag skreddersys for deres målgruppe.