TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

  Ole Andre Bråten er det naturlige førstevalget når dere ønsker en erfaren foredragsholder - som trives like godt på styrererommet som hos ansatte i første linje. 

Etter et foredrag med Ole Andre Bråten sitter deres ansatte, kunder eller samarbeidspartnere igjen med inspirasjon - og strategier!

Fyll ut deres ønsker og motta tilbakemelding innen 48 timer

Foredrag du husker

Organisasjoner og bedrifter bør vurdere å booke Ole Andre Bråten som foredragsholder fordi han er en dyktig spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har en solid faglig bakgrunn og lang erfaring innen området, noe som gjør ham til en ekspert på å formidle kunnskap og verktøy som kan være nyttig for bedrifter og organisasjoner.

I tillegg til å være spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi, har Bråten også lang erfaring med organisasjon- og lederrådgivning. Han har jobbet innen en rekke bransjer, inkludert politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank/finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning, og offentlig sektor forøvrig.

I tillegg til å være spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi og å ha lang erfaring med organisasjon- og lederrådgivning, er Bråten også forfatter. Han har skrevet flere bøker om temaer relatert til organisasjon, ledelse og menneskelig atferd, og har dermed en dyp kunnskap om disse områdene. Dette gir ham en unik mulighet til å formidle sine ideer og kunnskap på en måte som er lett forståelig for publikum.