TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Andre Bråten er en ettertraktet foredragsholder som tilfører energi, engasjement og praktiske strategier som gir stor overføringsverdi for deres målgruppe

Foredrag som skaper endring

Organisasjoner og bedrifter bør for det første booke Ole Andre Bråten som foredragsholder fordi han er en dyktig spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi samtidig som han har undervist på høyskoler og universitet som Politihøgskolen, Handelshøgskolen BI, NTNU, Oslo Met, Norges Arktiske Universitet mv. 

I tillegg til lang undervisningserfaring har han holdt flere hundre foredrag i ulike settinger - fra interne fagdager for ulike virksomheter til seminar og konferanser som samler store deltakergrupper. Det gjør ham til en ekspert på å formidle kunnskap og verktøy som kan være nyttig for bedrifter og organisasjoner. 

I tillegg til å være spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi, har Bråten også lang erfaring med organisasjon- og lederrådgivning. Han har rådgitt innen en rekke bransjer, inkludert politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank/finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning, og offentlig sektor forøvrig.

Ole Andre Bråten er også faglitterær forfatter. Han har skrevet flere bøker om temaer relatert til organisasjon, ledelse og menneskelig atferd, og har dermed en dyp kunnskap om disse områdene. Dette gir ham en unik mulighet til å formidle sine ideer og kunnskap på en måte som er lett forståelig for publikum - samtidig som de sitter igjen med konkrete kunnskapsbaserte strategier de kan benytte i sin arbeidshverdag. 

Et godt eksempel på hvordan Bråten arbeider var hans bistand til Google i 2023 - der de inviterte ledere til kunnskap om hvordan bygge robuste virksomheter. Her holdt han innledningsforedrag i plenum - før han ledet fysisk og digital workshop for deltakerne i programmet med høyeste score fra deltakerne. 

Foto: Google
Foto: Google

Foto: Google Norge

Ole Andre Bråten er det naturlige førstevalget når dere ønsker en erfaren foredragsholder

Etter et foredrag sitter deres ansatte, kunder eller samarbeidspartnere igjen med inspirasjon - og strategier som kan benyttes etter foredraget!

Fyll ut deres ønsker og motta tilbakemelding på deres forespørsel innen 48 timer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book et bærekraftig digitalt foredrag som skaper endring for alle i deres målgruppe