BOOK FOREDRAG
KURS
WORKSHOP
SEMINAR
ORGANISASJONSRÅDGIVNING

Håndbok i krisehåndtering

(2. utgave, 2022)

I Håndbok i krisehåndtering deler Ole Andre Bråten strategier, verktøy og metoder for å kunne møte ulike kriser - fra individ til organisasjonsnivå. Her presenteres et organisasjonspsykologiskperspektiv på krisehåndtering - fra optimalisering av krisetrening, til suksesskriterier for håndtering av krevende scenario. Den erfarne kriserådgiveren deler både lokale og globale perspektiv

Bråten holder bedriftsinterne kurs basert på boken - samt utvikler øvelser, trening og simulering i krisehåndtering for næringsliv og offentlig sektor. Han er også en mye benyttet foredragsholder på konferanser og seminar innen temaet.  

Forlagets omtale: 

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres på best mulig måte.

I boken lærer du mer om: faser i krisehåndtering, prinsipper for krisehåndtering, beredskap og samfunnssikkerhet, krisehåndtering og kommunikasjon, praktisk krise- og beredskapsledelse, trening av krise- og beredskapsteam, stabsmetodikk og krisehåndtering for ledere, krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv og planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser.

Håndbok i krisehåndtering gir deg verktøyene du trenger, både før, under og etter krisen. Boken er skrevet for studier innen beredskap og krisehåndtering, samt for ledere i næringsliv og offentlig sektor.

2. utgave presenterer utvidede krisescenario og strategier for håndtering av langvarige kriser.

Les mer om boken hos Cappelen Damm Utdanning
Les mer om kurspakke med inkludert bok

Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren

Risikovurdering og beslutningstaking i første linje

(1. utgave, 2021) 

Forlagets omtale: 

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i politi- og justissektoren, og er et økende problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og på sikt rettssikkerheten.

Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren presenterer nye strategier for praktisk risikovurdering og ivaretakelse av egen sikkerhet, basert på arbeidsmiljølovgivningens stadig skjerpede krav. Boken har en tilnærming til konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt verktøy i selv fastlåste situasjoner. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt.

Boken er skrevet for studenter og ansatte i politiet, kriminalomsorgen og tollvesenet, militærpoliti og militære vakter samt for vektere, ordensvakter og andre med sikkerhetsoppgaver - både privat og offentlig.

Boken er også meget aktuell for yrkesgrupper med kontroll og tilsynsoppgaver, og for alle som ønsker innsikt i den krevende hverdagen som møter ansatte i første linje.

Les mer om boken hos Cappelen Damm Utdanning
Les mer om kurspakke med inkludert bok

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

Forebygging av trakassering, trusler og vold

(1. utgave, 2019) 

Forlagets omtale: 

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling.

Les mer om boken hos Cappelen Damm Utdanning
Les mer om kurspakke med inkludert bok

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren

(1. utgave, 2019)

 Forlagets omtale: 

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren.

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren lærer deg å forebygge faresituasjoner, og du får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. Boken presenterer også metoder for praktisk trening, slik at du kan øve på ferdighetene du har lært. Du vil få et nytt perspektiv på hvordan vi sammen kan oppnå økt trygghet ved å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren gir praktiske råd for alle som har sitt virke på skoler og i barnehager, og for studenter på vei inn i disse viktige yrkene. Boken er også svært aktuell for ledere, ansatte med oppgaver innen HR og HMS, tillitsvalgte og verneombud i sektoren.

Les mer om boken hos Cappelen Damm Utdanning
Les mer om kurspakke med inkludert bok