SOMMERINTERVJU 2024
TITLER I SALG
TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Kurspakke med bøker

I Håndbok i krisehåndtering deler Ole Andre Bråten strategier, verktøy og metoder for å kunne møte ulike kriser - fra individ til organisasjonsnivå. Her presenteres et organisasjonspsykologiskperspektiv på krisehåndtering - fra optimalisering av krisetrening, til suksesskriterier for håndtering av krevende scenario. Den erfarne kriserådgiveren deler både lokale og globale perspektiv. 

Sammen med konfliktforsker Anette Falkum har Bråten også skrevet tre håndbøker i konflikthåndtering for yrkesgrupper som trenger særlig innsikt i konflikthåndtering som fagområde - der de har utviklet egne strategier for ansatte innen henholdsvis justis, helse- og sosial, samt oppvekst- og utdanning. 

Forfatteren har tilgjengelig et begrenset antall bedriftsinterne kurspakker med bøker inkludert - der kurs gjennomføres over 1 eller 2 dager.

Det er også tilgjengelig webinar og digitale kompetanseprogram. 

Motta tilbud på kurspakke med bøker

Bedriftisterne kurs og kompetanseprogram