Krisehåndtering

 et digitalt kompetanseprogram  med

Ole Andre Bråten

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi / kriseforsker 

Programmet tar for seg hvordan du kan fatte gode beslutninger under press, hvordan vi utvikler effektive team med høy grad av psykologisk trygghet - og hvilke verktøy vi kan benytte både før, under og etter kriser. Du vil få kompetanse i effektiv krisehåndtering som er overførbare til en rekke kriser som kan ramme en virksomhet. 

Meld uforpliktende interresse

KRISE HÅNDTERING,

et program av 

OLE ANDRE BRÅTEN

Kriseforsker / Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi / Forfatter av Håndbok i krisehåndtering

Programmet tar for seg hvordan du kan fatte gode beslutninger under press, hvordan vi utvikler effektive team med høy grad av psykologisk trygghet - og hvilke verktøy vi kan benytte både før, under og etter krisen. Du vil få kompetanse i effektiv krisehåndtering som er overførbare til en rekke kriser som kan ramme en virksomhet.

Meld uforpliktende interesse

PROGRAMLEDER ER OMTALT I EKSEMPELVIS

Tema for programmet

" Etter to år med pandemi oppretter igjen ledere krisestab - for å vurdere hvordan den endrede situasjonen i Europa påvirker deres virksomhet.

Programmet tar spesielt for seg hvordan vi kan håndtere langvarige kriser - og er slik et sentralt bidrag til å møte morgendagens utfordringer.

Digitale trusler er en økende utfordring - og en egen del av kurset. " 

_

Ole Andre Bråten

Kriseforsker og kursleder

Etter gjennomført program mottar deres ansatte "Håndbok i krisehåndtering" for videre fordypning og refleksjon.  

Øvelse og trening for alle!

Lær krisehåndtering med Ole Andre Bråten

  • Et kurs skreddersydd for virksomhetens kompetansebehov, både på kontoret og hjemme
  • Enkel administrasjon og implementering
  • Tilgjengelig for alle ansatte i hele 2022
  • Etter programmet kan dere bestille digitale kriseøvelser for videre fordypning
  • Det er egne øvelser for ledergrupper
  • Håndbok i krisehåndtering tilbys som videre fordypning etter gjennomført program
Meld uforpliktende interesse