- Lær krisehåndtering med Ole André Bråten 

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres på best mulig måte.

Ole Andre Bråten beskriver i siste utgave av sin anerkjente krisehåndbok hva du trenger å kjenne til når det gjelder: 

  • faser i krisehåndtering
  • prinsipper for krisehåndtering
  • beredskap og samfunnssikkerhet
  • krisehåndtering og kommunikasjon
  • praktisk krise- og beredskapsledelse
  • trening av krise- og beredskapsteam
  • stabsmetodikk og krisehåndtering for ledere
  • krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv
  • planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser

Bistand tilbys også innen rådgivning - fra revisjon og utvikling av planverk - rutiner og instrukser, som gjerne kombineres med kartlegging av sikkerhetskultur, til  lederstøtte og strategisk sikkerhetsstyring 

Ta kontakt med Bråtens team i forhold til ønskede tema under.

Tilbakemelding innen 48 timer

Kontakt for bestilling av bøker til organisasjoner / kompetanse @ oleandrebraten.no eller les mer hos Cappelen Damm her

Engasjement for et bærekraftig, tryggere samfunn

Når Norge stengte ned gikk Ole Andre Bråten i studio for å dele råd med ledere i en ukjent situasjon. Siden har Krisepodden blitt en anerkjent podcast som tar opp dagsaktuelle tema knyttet til krisehåndtering.