- Lær krisehåndtering med Ole André Bråten 

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres på best mulig måte.

Ole Andre Bråten beskriver i siste utgave av sin anerkjente krisehåndbok hva du trenger å kjenne til når det gjelder: 

  • faser i krisehåndtering
  • prinsipper for krisehåndtering
  • beredskap og samfunnssikkerhet
  • krisehåndtering og kommunikasjon
  • praktisk krise- og beredskapsledelse
  • trening av krise- og beredskapsteam
  • stabsmetodikk og krisehåndtering for ledere
  • krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv
  • planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser

Bistand tilbys også innen rådgivning - fra revisjon og utvikling av planverk - rutiner og instrukser, som gjerne kombineres med kartlegging av sikkerhetskultur, til  lederstøtte og strategisk sikkerhetsstyring 

Ta kontakt med Bråtens team i forhold til ønskede tema under.

Tilbakemelding innen 48 timer

Kontakt for bestilling av bøker til organisasjoner / kompetanse @ oleandrebraten.no eller les mer hos Cappelen Damm her

Engasjement for et bærekraftig, tryggere samfunn

Organisasjoner som har kompetanse i krisehåndtering tar bedre beslutninger når krisen rammer. De mestrer presset i større grad og opplever at de ansatte også presterer bedre i hverdagen. Ole Andre Bråten er en av Skandinavias fremste organisasjon- og lederrådgivere med fokus på utvikling av kompetanse til å møte kriser. Han bidrar med foredrag og workshop - samt beredskapstrening med krisesimulering, både fysisk og digitalt. Han leverer digitale kompetanseprogram og har nylig lansert en digital krisesimulator for å forberede ansatte i norske virksomheter når krisen rammer. Bråten bistår med kriserådgivning på kort varsel. 

Når krisen rammer

En unik krisesimulator som lærer deg å mestre presset 

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

Kriseforsker og forfatter Ole Andre Bråten har utviklet en unik digital krisesimulator - der ansatte i en virksomhet gjennom 12 utfordrende og lærerike moduler arbeider seg gjennom alle krisens faser på en lærerik og utfordrende måte. Når Ole Andre Bråten underviste ved Politihøgskolen mottok han formidlingspris for sin utfordrende og utviklende undervisningsstil fra studentene. Siden har han trent flere tusen ledere, team og ansatte i første linje i møte med kriser. 

Forberedt?

Etterspør tilgang til krisesimulator for deres ansatte i dag