Oppdatert krisehåndbok

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

Håndbok i krisehåndtering  tar for seg hvordan du som enkeltperson kan fatte gode beslutninger under press, hvordan vi utvikler effektive team med høy grad av psykologisk trygghet - og hvilke verktøy ledere kan benytte både før, under og etter krisen. Du vil få innsikt i psykologiske reaksjoner - og verktøy for effektiv kriseledelse som er overførbare til en rekke kriser som kan ramme en virksomhet.

Boken tar også for seg hvordan vi kan håndtere langvarige kriser - og er slik et sentralt oppslagsverk for morgendagens ledere.

Få melding når boken er tilgjengelig

Kontakt for bestilling av bøker til organisasjoner / kompetanse @ oleandrebraten.no