Book organisasjon og lederrådgivning,  engasjerende foredrag og workshop i dag!


Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver, gründer, forsker, forfatter og foredragsholder. 
Han bistår næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. 

Bråten utvikler digitale foredrag, kurs og workshops for ledere, team og ansatte i første linje. 

Han har bred erfaring med organisasjon- og lederrådgivning ved bruk av digitale flater, og er en foretrukket støttespiller for noen av landets største virksomheter. Ta uforpliktende kontakt i dag! 

Ta kontakt her

post @ oleandrebraten.no