TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER
 

Cyberhendelser - hvordan lykkes når krisen er langvarig?

45 minutter digitalt foredrag

Cyberangrep skiller seg fra alle andre kriser en virksomhet kan møte. De kan håndteres i en akutt fase, bør forebygges - samtidig som konsekvensene kan bli langvarige. Samtidig som sikkerhet har fått økt fokus i styrerommene, utvikler ulike aktører stadig mer effektive verktøy for å påvirke og ramme. Anslag mot virksomheten kan muliggjøres gjennom underleverandører som virksomheten ikke har full oversikt over - samtidig som utro tjenere kan la den digitale inngangsdøren stå åpen. Ole Andre Bråten presenterer her et nytt rammeverk for å møte langvarige kriser. Han vil også gi innføring i hvilke psykologiske påvirkningsteknikker de ansatte må vaksineres mot for å være best mulig forberedt på å stå i mot virtuelle anslag mot virksomheten.

Foredraget hadde premiere på Sikkerhetsfestivalen 2022

Bråten fasiliterer også table-top og kriseøvelse med fokus på cyber, samt leverer innovative e-læringsprogram. 

Ole Andre Bråten
Ole Andre Bråten
Motta tilbud for deres virksomhet

- Statsministrenes krisehåndtering

Allerede valgnatten brukte både den avtroppende og den påtroppende statsministeren ordet krise, for krisene vil komme. Hvordan har statsministre løst ulike kriser gjennom historien?

I forbindelse med Valg 2022 inviterte NRK Ekko Ole Andre Bråten for å snakke om krisehåndtering opp gjennom årene - og krisene som kommer, sammen med Kjetil B Alstadheim, politisk kommentator i Aftenposten.

Lytt til NRK Ekko her