Tilbakemelding innen 48 timer
 

Cyberhendelser - hvordan lykkes når krisen er langvarig?

45 minutter interaktivt, digitalt foredrag

Cyberangrep skiller seg fra alle andre kriser en virksomhet kan møte.

De kan håndteres i en akutt fase, bør forebygges - samtidig som konsekvensene kan bli langvarige. Samtidig som sikkerhet har fått økt fokus i styrerommene, utvikler ulike aktører stadig mer effektive verktøy for å påvirke og ramme. Anslag mot virksomheten kan muliggjøres gjennom underleverandører som virksomheten ikke har full oversikt over - samtidig som utro tjenere kan la den digitale inngangsdøren stå åpen. Ole Andre Bråten presenterer her et nytt rammeverk for å møte langvarige kriser.

Han vil også gi innføring i hvilke psykologiske påvirkningsteknikker de ansatte må vaksineres mot for å være best mulig forberedt på å stå i mot virtuelle anslag mot virksomheten.

Foredraget hadde premiere på Sikkerhetsfestivalen 2022

 Table-top 90 minutter

Hva skjer når virksomheten blir utsatt for et cyberangrep? Hvordan kan man være best mulig forberedt? Gjennom en innovativ skrivebordsøvelse tar kriseekspert Ole Andre Bråten deres virksomhet gjennom hele hendelsesforløpet - fra varsling til praktisk håndtering av hendelsen. I 90 hektiske minutter arbeider dere med å løse 3 cybercenario. 

 Kriseøvelse 120 minutter

Når krisen rammer opplever vi en rekke utfordringer. Persepsjonen endres. Beslutningene er krevende å fatte - da informasjonen er mangelfull. Samtidig er tiden knapp - og vi utsettes for eksternt press. Vi må handle - uten tilstrekkelig innsikt. Ved å booke en kriseøvelse med Ole Andre Bråten får dere unike erfaringer, i en trygg og forutsigbar ramme. Gjennom 120 intense minutter trenes aktuelle virksomhetsnivå i praktisk krisehåndtering - med fokus på lederskap i krise. Slik utvikler vi høypålitelige organisasjoner. 

Hvordan lar du deg påvirke? Et interaktivt nettkurs for alle ansatte!

Kunnskap i hvordan vi kan påvirkes - viser seg å være det beste forsvaret mot phising og andre anslag. Gjennom 6 moduler og praktiske kunnskapstester, settes teori ut i praksis. Ole Andre Bråten har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter - og tar deg her med på en reise, som gir deg nye perspektiv på påvirkning - på jobb og privat.

 Påvirkning leveres som interaktivt nettkurs

Du påvirkes nemlig oftere enn du tror! 

Ole Andre Bråten
Ole Andre Bråten

- Statsministrenes krisehåndtering

Allerede valgnatten brukte både den avtroppende og den påtroppende statsministeren ordet krise, for krisene vil komme. Hvordan har statsministre løst ulike kriser gjennom historien?

I forbindelse med Valg 2022 inviterte NRK Ekko Ole Andre Bråten for å snakke om krisehåndtering opp gjennom årene - og krisene som kommer, sammen med Kjetil B Alstadheim, politisk kommentator i Aftenposten.

Lytt til NRK Ekko her