TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Hvilke mål ønsker deres virksomhet å oppnå?

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi er Ole Andre Bråten en naturlig samarbeidspartner for deres organisasjon.

Les gjerne mer om 3 alternative tilbud der Bråten kan bistå dere operativt og strategisk 

  • Kartlegging og analyse
  • Workshop, simulering, foredrag og trening
  • Kurs, seminar og digitale kompetanseprogram

Kartlegging og analyse er verktøy som kan bidra til å øke forståelsen for en organisasjon og dets utfordringer, og kan være nyttige for å utvikle strategier og løsninger. Dette kan omfatte kartlegging av ulike faktorer som påvirker organisasjonen, som for eksempel kulturen, strukturen, kommunikasjonen, relasjonene og arbeidsmiljøet. Bråten er særlig engasjert i utvikling av høypålitelige organisasjoner. e

En workshop er en praktisk måte å sette teori ut i praksis - og omfatter ulike aktiviteter og øvelser som hjelper deres ansatte til å lære om egenskaper som samarbeid og kommunikasjon, og til å øve på disse ferdighetene. Dette kan for eksempel være gruppearbeid, rollespill, debatter eller konfliktløsningsoppgaver. Mens workshopen ofte defineres som en fysisk aktivitet - leverer Bråten også banebrytende digitale treningsprogram som benytter de siste teknologiske fremskritt. 

Gjennom å delta på en workshop kan deres ansatte få mulighet til å reflektere over sin egen samarbeidsevne, lære om ulike samarbeidsteknikker og øve på å fatte beslutninger under press.

 

Ole Andre Bråten har også bred erfaring med å utvikle digitale kurs og kompetanseprogram for ulike virksomheter og bedrifter. Erfaringsmessig gir denne type digitale læringstiltak maksimal effekt når de kombineres med kartlegging og analyse i forkant. Bråten leverer også seminar for bedrifter og organisasjoner, der han bistår i hele prosessen fra konseptutvikling til implementering. Han er en mye benyttet foredragsholder, som med sin bakgrunn som forsker og forfatter evner å gjøre komplekse tema lettfattelig.

Veiledning og lederstøtte er også en naturlig del av Bråtens virke - som tilgjengelig ressurs for deres medarbeidere, team og ledere. 

Som en ekstern ekspert kan Bråten hjelpe organisasjonen til å forstå resultatene av kartleggingen og analysen, og kan bidra til å utarbeide handlingsplaner og strategier for å løse eventuelle utfordringer. Dette kan bidra til å støtte organisasjonen til å utvikle seg og møte fremtidige utfordringer på en effektiv måte. Ta kontakt der deres virksomhet vurderer ekspertbistand fra Ole Andre Bråten