TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Hvilke mål ønsker deres virksomhet å oppnå?

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi - Ole Andre Bråten en naturlig samarbeidspartner der dere ønsker å utvikle deres organisasjon, ledere, team eller medarbeidere. 

Les gjerne mer om 3 alternative tilbud der Bråten kan bistå dere operativt og strategisk 

  • Kartlegging og analyse
  • Workshop, trening og simulering
  • Kurs og digitale kompetanseprogram

Kartlegging og analyse kan bidra til å øke forståelsen for en organisasjon og dets utfordringer, og kan være nyttige for å utvikle strategier og løsninger. Dette kan omfatte kartlegging av ulike faktorer som påvirker organisasjonen, som for eksempel kulturen, strukturen, kommunikasjonen, relasjonene og arbeidsmiljøet. Bråten er særlig engasjert i utvikling av høypålitelige organisasjoner. 

Som en ekstern ekspert kan Bråten hjelpe organisasjonen til å forstå resultatene av kartleggingen og analysen, og kan bidra til å utarbeide handlingsplaner og strategier for å løse eventuelle utfordringer. Dette kan bidra til å støtte organisasjonen til å utvikle seg og møte fremtidige utfordringer på en effektiv måte. I prosesser der han bistår fyller han rollen som fasilitator, faglig ansvarlig - leder og støttespiller.  

En workshop er en praktisk måte å sette teori ut i praksis - og omfatter ulike aktiviteter og øvelser som hjelper deres ansatte til å lære om egenskaper som samarbeid og kommunikasjon, og til å øve på disse ferdighetene. Dette kan for eksempel være gruppearbeid, rollespill, debatter eller konfliktløsningsoppgaver. Selv om workshop ofte defineres som en fysisk aktivitet - leverer Bråten også banebrytende virtuelle workshops med varighet på 2 timer.  

Gjennom å delta på en workshop kan deres ansatte få mulighet til å reflektere over sin egen samarbeidsevne, lære om ulike samarbeidsteknikker og øve på å fatte beslutninger under press. 

 

Ole Andre Bråten har også bred erfaring med å utvikle kurs og e-læringsprogram for ulike virksomheter og bedrifter. Erfaringsmessig gir denne type digitale læringstiltak maksimal effekt når de kombineres med kartlegging og analyse i forkant. Med sin bakgrunn som forsker og forfatter evner han å gjøre komplekse tema lettfattelig.

Gjennom e-læringsprogram som bygger på kognitiv læringspsykologi gjør han kompetanse tilgjengelig for virksomheter som ønsker å tilføre ny innsikt for sine ansatte.

Tilbakemelding innen 48 timer

Ole Andre Bråten ønsker å være til hjelp for deres organisasjon. Ta kontakt i dag for en nærmere, uforpliktende samtale.