TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

6 moduler

Forebygging av vold, trusler og trakassering

Tilgang i 12 måneder

  • Introduksjon
  • Risikovurdering, mental forberedelse og stressmestring
  • Generelle risikofaktorer for vold og trusler på arbeidsplassen
  • Hvilke situasjoner øker risiko
  • Praktiske forebyggende tiltak
  • Etterreaksjoner, oppfølging og debriefing etter vold og trusle

Effektivt - tilgjengelig for alle ansatte


Med arbeidsmiljøloven som bakteppe har konflikthåndtering vokst frem som et viktig fagområde i norsk arbeidsliv. I 2017 ble det innført skjerpede krav der det legges vekt på å verne ansatte som opplever de mest krevende konfliktene; de som møter vold og trusler som en del av arbeidshverdagen.

Nå kan deres ansatte endelig få tilgang til et forskningsbasert, validert rammeverk for forebygging og håndtering av vold, trusler og trakassering. Programmet bygger på arbeidsmiljølovgivningens krav og inngår i opplæringspakke som også omfatter kampanjemateriell, kursbevis og om ønskelig fysisk kursmateriell. Kurset er utviklet spesielt for et digitalt kursformat.

Felles sikkerhetskultur

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold. For å bistå i dette arbeidet har vi satt sammen en opplæringspakke for ansatte - med digitalt grunnkurs som omfatter de temaene arbeidstakere og deres ansatte etterspør.

Opplæringspakken inneholder

  • Grunnkurs i forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen - tilgjengelig for alle ansatte i 12 måneder
  • Kursbevis til alle ansatte etter gjennomført opplæring
  • Kampanjemateriell
  • Rabatt på risikokartlegging

Motta tilbud på e-læringskurs for deres ansatte