TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Psykologi for organisasjoner

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Som spesialist i arbeids- og  organisasjonspsykologi engasjeres han til å lede, fasilitere og rådgi i ulike prosesser relatert til: 

 • Seleksjon og rekruttering
 • Forhandlingspsykologi
 • Team og teamutvikling
 • Ledelse og lederutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Krisehåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Vold, trusler og trakassering
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Varsling- og granskning
 • Kommunikasjon

Ole Andre Bråten har utviklet en rekke digitale tjenester for å benytte organisasjonspsykologisk kunnskap i virsomheter - fra nettbasert kartlegging av arbeidsmiljø, organisasjonskultur og risiko - til e-læringsprogram for medarbeidere, team og ledere. I seleksjonsprosesser benytter han en kombinasjon av digitale og fysiske tester, på samme måte som han leverer simuleringstrening for å løse virksomhetskritiske oppgaver innen eksemplevis konflikt og krisehåndtering. 

Bråten har særlig engasjement for utvikling av høypålitelige organisasjoner - noe som gjenspeiles i en bred kundeportefølje fra virksomheter som politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig.

Ønsker du å vite mer om psykologi for organisasjoner?

Ole Andre Bråten bistår utvalgte virksomheter