TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Psykologi for organisasjoner

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Som spesialist i arbeids- og  organisasjonspsykologi engasjeres han til å lede, fasilitere og rådgi i ulike prosesser relatert til: 

  • Seleksjon og rekruttering
  • Team og teamutvikling
  • Ledelse og lederutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Krisehåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Vold, trusler og trakassering
  • Arbeidsmiljø
  • Varsling- og granskning
  • Kommunikasjon

Ole Andre Bråten har utviklet en rekke digitale tjenester for å benytte organisasjonspsykologisk kunnskap i virsomheter - fra nettbasert kartlegging av arbeidsmiljø, organisasjonskultur og risiko - til e-læringsprogram for medarbeidere, team og ledere. I seleksjonsprosesser benytter han en kombinasjon av digitale og fysiske tester, på samme måte som han leverer simuleringstrening for å løse virksomhetskritiske oppgaver innen eksemplevis konflikt og krisehåndtering. 

Bråten har særlig engasjement for utvikling av høypålitelige organisasjoner - noe som gjenspeiles i en bred kundeportefølje fra virksomheter som politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Bråten engasjeres på prosjektbasis og har et bredt faglig nettverk.