TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Tjenester

Organisasjonsrådgivning

  • Seleksjon og rekruttering
  • Team og teamutvikling
  • Ledelse og lederutvikling
  • Organisasjonsutviklin
  • Krisehåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Vold, trusler og trakassering
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Varsling- og granskning
  • Kommunikasjon

Skreddersydd organisasjonsrådgivning som skaper varig positiv endring

Ole Andre Bråten er en fremtredende organisasjonsrådgiver kjent for sitt dyptgående arbeid innen organisasjonsutvikling. Med en imponerende bakgrunn som spenner over flere tiår, har Bråten etablert seg som en ekspert på å bygge sterke, effektive og adaptive organisasjoner.

Med spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi har Bråten en unik innsikt i dynamikken som driver suksessfulle organisasjoner. Bråten er spesielt kjent for sin evne til å identifisere og løse komplekse organisatoriske utfordringer, ofte ved å anvende innovative og skreddersydde strategier som er tilpasset den enkelte organisasjons kultur og behov.

I løpet av sin karriere har Bråten arbeidet med flere hundre organisasjoner, fra små oppstartsbedrifter til store multinasjonale selskaper. Han har også bred undervisningserfaring - eksempelvis fra Handelshøgskolen BI, NTNU, Norges Arktiske Universitet, Høgskolen i Innlandet, Oslo Met og Politihøgskolen.

En av Bråtens kjerneverdier er kontinuerlig læring og personlig utvikling, både for seg selv og for de han rådgir. Hans tilnærming er ofte beskrevet som inspirerende og transformerende, og har bidratt til varig positiv endring i mange organisasjoner.