BOOKING

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

Håndbok i krisehåndtering (2022) er aktuell for alle studenter og ansatte i yrker som kan møte kriser. Den tar for seg hvordan du som enkeltperson kan fatte gode beslutninger under press, hvordan vi utvikler effektive team med høy grad av psykologisk trygghet - og hvilke verktøy ledere kan benytte både før, under og etter krisen. Du vil få innsikt i psykologiske reaksjoner - og verktøy for effektiv kriseledelse som er overførbare til en rekke kriser som kan ramme en virksomhet. Boken tar også for seg hvordan vi kan håndtere langvarige kriser - og er slik et sentralt oppslagsverk for morgendagens ledere.

Hold deg oppdatert på utgivelsen

Ukeavisen Ledelse

" Ingen ledere kan utøve god kriseledelse uten å ha følt på
 den høye temperaturen som oppstår i en reell krisesituasjon. Derfor er mental trening viktig, ifølge kriseekspert. Bråten har skrevet boken “Håndbok i krisehåndtering”, og påpeker der viktigheten av å ha en god situasjonsforståelse."

Personal og Ledelse

"Skap en kultur for krisehåndtering. Kriser skjer når du minst venter det. Da må du an en organisasjon som er klar til å mobilisere. Derfor handler krisehåndtering først og fremst om god ledelse." 

Fagbladet Sikkerhet

“«Håndbok i krisehåndtering av Ole Andre Bråten gir en god beskrivelse av hva som menes med en krise og hva det innebærer å bli utsatt for denne. [...] Boken anbefales for alle som jobber med krisehåndtering, både i nødetatene og privat/offentlig sektor for øvrig, enten det er på taktisk, operasjonelt eller strategisk nivå.»”

" For lesere som skal håndtere situasjoner med et klart potensial for konflikt, vil Håndbok i konflikthåndtering av Ole Andre Bråten ha gjenkjennbare og gode eksempler og mange tips til hvordan en kan avspenne en opptrappet situasjon "

— Scandinavian Journal of Organizational Psychology