TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

 

- Skaper varige resultater 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi - og har omfattende erfaring som rådgiver i utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. 

  • Hvordan kan vi tilføre ny innsikt til - og utvikle individ, gruppe, leder og organisasjonsnivå? 
  • Hvorfor må vi aktivt utvikle kulturen - og hvordan går vi frem for å påvirker verdier, normer og virkelighetsoppfatninger?
  • Hvordan kan vi forberede vår organisasjon på å møte omstilling- endring, konflikt og krise? 

Siden 2008 har Ole Andre Bråten levert kunnskapsbasert organisasjon- og lederutvikling for næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. Han er forsker, forfatter og en ledende ekspert innen utvikling av høypålitelige organisasjoner. 

I en årrekke har han utviklet bedrifter og organisasjoner til å løse krevende scenario - fra strategiutvikling i styrerommet til fasilitering av krevende oppgaveløsning i første linje. 

Motta tilbakemelding innen 48 timer