Tilbakemelding innen 48 timer

 

Hvordan skape endring og varige resultater?

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi - og har omfattende erfaring som rådgiver i utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. 

  • Hvordan skaper vi endring og varige resultater i en organisasjon?
  • Hvorfor må vi aktivt utvikle organisasjonskulturen - og hvordan går vi frem for å påvirker verdier, normer og virkelighetsoppfatninger?
  • Hvordan kan vi forberede vår organisasjon på å møte omstilling- endring, konflikt og krise? 

Siden 2008 har Ole Andre Bråten levert organisasjonspsykologisk bistand for næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. Han er opptatt av å skape mestring og gode prestasjoner - selv der man står ovenfor krevende utfordringer!

Han har klokketro på at ved å løfte frem nye perspektiv - ser vi andre måter å løse våre oppgaver på - fra strategiutvikling i styrerommet eller krevende oppgaveløsning i første linje!

- Et nytt perspektiv

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Han er ekspert på utvikling av høypålitelige organisasjoner og har siden 2008 som uavhengig rådgiver, bistått virksomheter innen blant annet politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, helse- og sosialtjenester, utdanning, og offentlig sektor for øvrig.

Bråten har bakgrunn og utdanning fra Forsvaret og politiet med videre spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, UiO. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder for bedrifter og organisasjoner. 

Ta kontakt

Motta tilbakemelding innen 48 timer

Vi benytter informasjonen til å besvare din henvendelse.