TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER
Aktuelt intervju

- Sikkerhetskultur handler om mennesker

Den menneskelige faktor griper inn på alle stadier av en uønsket hendelse, både før, under og etter at krisen er håndtert. Ledere og ansatte i alle virksomheter må kunne samhandle. Det betinger god situasjonsforståelse. Scenariobaserte øvelser gir god gevinst, sier Ole Andrè Bråten. Hver enkeltes vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles, sier han.

Les hele intervjuet her

 – Det er helt grunnleggende at det i en virksomhet er en erkjennelse om at kritiske hendelser ikke er noe som bare rammer andre. Virksomhetens leder må være helt bevisst på dette og utøve godt lederskap ved å sette spørsmål rundt forebygging og beredskap høyt på dagsorden for derved å sende et sterkt signal til alle ledd i organisasjonen. Som kriserådgiver opplever jeg en voksende opptatthet av å skape god sikkerhetskultur.

Det dreier seg selvsagt primært om liv og helse, men lang driftstans kan også innebære tap av kunder, markedsandeler og, ikke minst, omdømme, fremhever Ole Andrè Bråten. I «Håndbok i krisehåndtering », skriver han at stress er en uunngåelig faktor i en krisesituasjon.

 For en leder er det viktig å sørge for at en har god situasjonsforståelse og at de ulike ledd i virksomheten kan samhandle. Det betinger igjen at kunnskapene tilflyter de ansatte og de team som skal være i beredskap når noe uventet inntreffer, understreker Ole Andrè Bråten.

Et veløvd team kjennetegnes ved å ha fullt fokus på den aktuelle hendelse og kunne handle raskt. Situasjonsforståelsen må derfor forankres i gruppen som en felles mental modell for selve håndteringen. Der dette er etablert, øker ytelsen og effektiv samhandling.

- Støttet norske ledere gjennom krisen

Da de strengeste tiltak i fredstid ble innført i mars 2020 - gikk Ole André Bråten i studio for å dele råd i en uventet krise for mange. Hvordan opprettholde kulturen med de ansatte på hjemmekontor?

Lytt gjerne til første episode med fokus på det viktigste i en krise - organisasjonens kultur! 

Program for utvikling av sikkerhetskultur 
I programmet inngår kartlegging, analyse og workshop
Ønsker du å vite mer?