TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

I en tid med omstilling og endring - konflikt og krise, er det essensielt å holde seg oppdatert og få råd som kan hjelpe både den enkelte ansatte og hele organisasjonen til å vokse. Ole Andre Bråten, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, er ikke bare en erfaren rådgiver - men også kjent for sine gode samarbeidsegenskaper, tilstedeværelse for sine kunder og profesjonelle holdning.

Med 25 års erfaring både på nasjonalt og internasjonalt nivå har han som rådgiver bistått politi- og justissektoren, , krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet, IT, media, idrett, bank og finans, transport, energi, prosessindustri, telekommunikasjon, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. 

Han foreleser jevnlig på høgskole og universitetsnivå og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder. Bråten bringer han en unik blanding av erfaring og kunnskap til deres ansatte. Med en helhetlig tilnærming hjelper han virksomheter med å navigere gjennom komplekse utfordringer og muligheter. 

Hans tilnærming er alltid kundesentrert, noe som sikrer at alle prosjekter og tiltak er skreddersydd for å møte de unike behovene til hver enkelt virksomhet. For virksomheter som ønsker å utforske hvordan vår ekspertise kan gagne deres situasjon, tilbyr vi muligheten til å booke en uforpliktende digital konsultasjon med Bråtens team.

 

 • Beredskap
 • Bygg og anlegg
 • Detaljehandel
 • Direktorat
 • Energi
 • Fagforeninger
 • Finans
 • Forsvar
 • Fornybar energi
 • Frivillige organisasjoner
 • Hotell og restaurant
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Ideelle organisasjone
 • Idrett
 • IT-drift
 • IT-tjenester
 • IT-utvikling
 • Juridiske tjenester
 • Justis- og beredskap
 • Kommunikasjonstjenester
 • Kontroll og tilsyn
 • Kultur
 • Landbasert industri
 • Landbasert transport
 • Luftftart
 • Maritim sektor
 • Media
 • Offentlig administrasjon
 • Offshore olje og gass
 • Oppvekst- og utdanning
 • Revisjon
 • Gjenvinning
 • Teknologiutvikling
 • Telekom
 • Vakttjenester
 • Varehandel
 • Profesjonelle tjenester
 • Prosessindustri
 • Salg og handel
 • Seleksjon
 • Service og handel
 • Sikkerhet
 • Studentforeninger
 • Universitet og høgskoler
 • Rekruttering

Rådgivning som skaper endring

Ta kontakt i dag

Vi benytter deres informasjon for å ta kontakt.