TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Organisasjonsutvikling som skaper positiv utvikling!

 Enhver form for bedriftsvirksomhet - fra styret, til konsernledelse til grupper av ledere og medarbeidere i første linje - kan dra nytte av hans veiledning både i hverdag og krise. Som spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi er han en støttespiller for hele virksomheten - og trives like godt i styrerommet som sammen med ansatte i første linje. 

Som organisasjonsrådgiver er han tilgjengelig både på ad hoc-basis og for lengre prosjekter. Hans faste kunder etablerer ofte langsiktige avtaler med ham for å sikre kontinuitet og tett dialog om de mange utfordringene og mulighetene som deres selskaper står overfor. 

Ole Andre Bråten fungerer også ofte som veileder for ledere i virksomhetskritiske situasjoner med sin spesialkompetanse innen kriseledelse. 

Han leverer et bredt spekter tjenester innen arbeids- og organisasjonspsykologi - der han har drevet egen praksis siden 2008.  

 • Ekstern rådgiver og sparringspartner for styret og toppledelsen
 • 1:1 konsultasjon og veiledning
 • Konsultasjon og veiledning for ulike ledelsesteam
 • Moderator for konferanser, workshops, seminarer
  Interne og eksterne
 • Hovedforedrag og forelesninger
 • Ekstern fasilitator og sparringspartner ved behov
 • Organisasjonspsykologisk bistand i ulike prosesser.
 • Beredskap
 • Bygg og anlegg
 • Detaljehandel
 • Direktorat
 • Energi
 • Fagforeninger
 • Finans
 • Forsvar
 • Fornybar energi
 • Frivillige organisasjoner
 • Hotell og restaurant
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Ideelle organisasjone
 • Idrett
 • IT-drift
 • IT-tjenester
 • IT-utvikling
 • Juridiske tjenester
 • Justis- og beredskap
 • Kommunikasjonstjenester
 • Kontroll og tilsyn
 • Kultur
 • Landbasert industri
 • Landbasert transport
 • Luftftart
 • Maritim sektor
 • Media
 • Offentlig administrasjon
 • Offshore olje og gass
 • Oppvekst- og utdanning
 • Revisjon
 • Gjenvinning
 • Teknologiutvikling
 • Telekom
 • Vakttjenester
 • Varehandel
 • Profesjonelle tjenester
 • Prosessindustri
 • Salg og handel
 • Seleksjon
 • Service og handel
 • Sikkerhet
 • Studentforeninger
 • Universitet og høgskoler
 • Rekruttering

 

Ole André Bråten er organisasjons- og
lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt-
og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og
internasjonalt nivå. Han ser frem til en nærmere samtale om deres ønsker og behov! 

Tilbakemelding inne 48 timer

Ta kontakt i dag for samtale vedrørende organisasjon- og lederrådgivning

Vi benytter deres informasjon for å ta kontakt