TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

- Digitale kurs med Ole Andre Bråten tilgjengelig for deres ansatte når det passer deres arbeidshverdag

Ole Andre Bråten har lang erfaring med digital utvikling, fra simulering til utvikling og læring. Han er opptatt av hvordan vi kan tilføre ny kompetanse til en ny hverdag - samt hvordan teknologi kan benyttes for et tryggere, bærekraftig samfunn.

Bråten kjenner også nøkkelen til å lykkes med digital formidling og er en mye benyttet virtuell seminarleder, kurs- og foredragsholder. I 2020 bidro han eksempelvis sammen med et tverrfaglig, internasjonalt team - til konferansen som ble kåret til Europas beste digitale konferanse samme år. Han er en mye benyttet foredragsholder innen teknologi og skjæringspunktene mellom psykologi, organisasjonsutvikling - sikkerhet og læring. 

Tilbakemelding innen 24 timer

 

Bestill et digitalt kurs for deres virksomhet eller book en utviklende virtuell workshop for deres ansatte! 

Møt ekspert på kriseledelse, krise- og konflikthåndtering og organisasjonspsykologi, Ole André Bråten!

Bråten har lang erfaring med digital utvikling og læring - fra avanserte simulatorsystem til utvikling av digitale læringsprogram for noen av landets største virksomheter.

Som forsker og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi er han opptatt av møte mellom forskning og praksis - og utvikling på individ, gruppe, leder og organisasjonsnivå.