TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

  Ole Andre Bråten er det naturlige førstevalget når dere ønsker en erfaren foredragsholder

Etter et foredrag med Ole Andre Bråten sitter deres ansatte, kunder eller samarbeidspartnere igjen med inspirasjon - og strategier!

Fyll ut deres ønsker og motta tilbakemelding innen 48 timer

Foredrag du husker

Organisasjoner og bedrifter bør vurdere å booke Ole Andre Bråten som foredragsholder fordi han er en dyktig spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har en solid faglig bakgrunn og lang erfaring innen området, noe som gjør ham til en ekspert på å formidle kunnskap og verktøy som kan være nyttig for bedrifter og organisasjoner.

I tillegg til å være spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi, har Bråten også lang erfaring med organisasjon- og lederrådgivning. Han har jobbet innen en rekke bransjer, inkludert politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank/finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning, og offentlig sektor forøvrig.

Ole Andre Bråten er også forfatter. Han har skrevet flere bøker om temaer relatert til organisasjon, ledelse og menneskelig atferd, og har dermed en dyp kunnskap om disse områdene. Dette gir ham en unik mulighet til å formidle sine ideer og kunnskap på en måte som er lett forståelig for publikum.

Ole Andre Bråten ble eksempelvis engasjert som foredragsholder når Google og SMB Norge i 2023 skulle lansere et nytt program for utvikling av robuste organisasjoner. Her leverte han også fysisk og digital workshop i ledelse. 

Foto: Google
Foto Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book et bærekraftig digitalt foredrag som skaper endring for alle i deres målgruppe