TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER
 

Kriseledelse - et kompetanseprogram

8 moduler med 12 måneder tilgang

Forståelse for kriseledelse som en viktig, og på mange måter ny disiplin innen ledelsesfaget - er på dagsorden i de fleste bedrifter og organisasjoner. Det er ikke uten grunn. En langvarig pandemi - der mange satt krisestab for første gang, er avløst av nye utfordring. Vi opplever alle effektene av en ny økonomisk og sikkerhetspolitisk hverdag. Samtidig møter vi nye trusler - både på virtuelle flater og i det fysiske rom. Samtidig er det de samme prinsipp som ligger til grunn for effektivt lederskap i krise.

De samme prinsipp vi kan lære for å møte morgendagen bedre forberedt - med motstandskraft og fleksibilitet.

Fordi det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje. Men det er ikke forsent å forberede seg.

Målgruppe: 

Programmet leveres til definerte ledergrupper i norske næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. Det vil også være av interesse for alle som har funksjoner innen sikkerhet og beredskap, samt for tillitsvalgte, verneombud og ansatte innen HR og HMS. 

Programmet gjennomføres individuelt av den enkelte leder - og avsluttes med en kort kunnskapstest før kursbevis kan lastes ned. Virksomheten får i tillegg tilgang på refleksjonsoppgaver og øvelsesscenario til bruk ved intern kompetanseheving. 

Det anbefales at kurset gjøres obligatorisk for ledere på både strategisk og operativt nivå. 

Kursmateriell: 

Som del av programmet mottar deres ledere nylig publisert fagbok i kriseledelse - for videre fordypning etter gjennomført program.

Det er tilgang til alle moduler i 12 måneder ved bestilling i 2022. 

 

Ole Andre Bråten
Ole Andre Bråten
Motta tilbud for deres virksomhet

- Statsministrenes krisehåndtering

Allerede valgnatten brukte både den avtroppende og den påtroppende statsministeren ordet krise, for krisene vil komme. Hvordan har statsministre løst ulike kriser gjennom historien?

I forbindelse med Valg 2022 inviterte NRK Ekko Ole Andre Bråten for å snakke om krisehåndtering opp gjennom årene - og krisene som kommer, sammen med Kjetil B Alstadheim, politisk kommentator i Aftenposten.

Lytt til NRK Ekko her