Tilbakemelding innen 48 timer

Kriseledelse med Ole Andre Bråten

 

Ledelse i krise - fra de første 5 til de neste 500 dagene

I dette foredraget deler Bråten strategiene for å lykkes med lederskap i kriser - med fokus på praktiske lederverktøy med konkrete læringspunkter før, under og etter kriser. Du vil lære mer om hvorfor ledelse i krise krever en spesiell struktur - og hvordan dere kan lykkes med kriseledelse i deres virksomhet. Foredraget gir innsikt i utfordringer på både kort og lang sikt - fra de akutte til de langvarige krisene. Etter å ha deltatt på foredraget vil du få et nytt perspektiv på kriseledelse - og praktiske lederverktøy. 

Håndbok i krisehåndtering kan bestilles til deltakerne som del av foredraget for videre fordypning. 

Table-top

Hva skjer når virksomheten blir utsatt for en krise? Hvordan kan man være best mulig forberedt? Gjennom en innovativ skrivebordsøvelse tar kriseekspert Ole Andre Bråten deres virksomhet gjennom hele hendelsesforløpet - fra varsling til pressekonferanse. Slik blir dere bedre rustet  til hva dere bør gjøre - om krisen rammer. 

 Krisesøvelse

Når krisen rammer opplever vi en rekke utfordringer. Persepsjonen endres. Beslutningene er krevende å fatte - da informasjonen er mangelfull. Samtidig er tiden knapp - og vi utsettes for eksternt press. Vi må handle - uten tilstrekkelig innsikt. Ved å booke en kriseøvelse med Ole Andre Bråten får dere unike erfaringer, i en trygg og forutsigbar ramme. 

Program i kriseledelse

Ledelse i krisesituasjoner, er sterkt knyttet til lederskap i hverdagen. Gjennom 6 moduler, refleksjonsoppgaver og praktiske kunnskapstester, settes teori ut i praksis. Ole Andre Bråten har utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter - og tar deg her med på en reise, som gir deg nye perspektiv på lederskap i hverdag og i krise. 

Ole Andre Bråten
Ole Andre Bråten

- Statsministrenes krisehåndtering

Allerede valgnatten brukte både den avtroppende og den påtroppende statsministeren ordet krise, for krisene vil komme. Hvordan har statsministre løst ulike kriser gjennom historien?

I forbindelse med Valg 2022 inviterte NRK Ekko Ole Andre Bråten for å snakke om krisehåndtering opp gjennom årene - og krisene som kommer, sammen med Kjetil B Alstadheim, politisk kommentator i Aftenposten.

Lytt til NRK Ekko her