TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

 

 

 

 

- Jeg utvikler høypålitelige organisasjoner gjennom kompetanseutvikling, rådgivning og innovasjon

 

Ole Andre Bråten har et stort engasjement for å skape trygge, samlende og utviklende organisasjoner

Titler i salg

Hvordan kan Ole Andre Bråten bistå deres virksomhet?

Som spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, forsker og faglitterær forfatter har Ole Andre Bråten bistått hundrevis av organisasjoner som foredragsholder, fasilitator av workshops og kursleder. 

Foredrag

Gjennom et foredrag med Ole Andre Bråten tilføres engasjement og praktiske strategier som gir stor overføringsverdi for deres målgruppe.

Book foredrag

Workshop

Hvordan overføre strategi til tiltak som gir maksimal effekt? Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. 

Book workshop

Interne kurs

Sett av tid til refleksjon, faglig utvikling og kompetanseheving gjennom skreddersydde interne kurs for deres bedrift eller organisasjon. 

Book kurs

E-læring og webinar

Ønsker du en effektiv og bærekraftig tilnærming til organisasjon- og lederutvikling? Tilfør kritisk kompetanse i dag!

Digitale tilbud

Speaking engagements

With hours of collaboration across the world, the speakers at TM-forum were a team, not individual speakers. Ole was part of the team behind a digital masterclass for stunning 8000 attendees online!

The Digital Transformation World Series was awarded Best Digital Conference 2020 - and is one example of many virtual performances for the Norwegian advisor - covering the emergent topics of security, technology, resilience, change and transformation.

International speaking engagements

 

 

Norges første podcast om krisehåndtering

Når verden stengte ned gikk jeg i studio for å dele råd, strategier og engasjement for å møte en usikker situasjon. Siden den gang har tusenvis av lyttere fått med seg Krisepodden for å lære mer om utvikling av høypålitelige organisasjoner. 

Tilgjengelig der du lytter til podcast. 

Lytt nå på Spotify

Tema for foredrag

Book foredrag i dag

Ingen ledere kan utøve god kriseledelse uten å ha følt på den høye temperaturen som oppstår i en reell krisesituasjon. Derfor er mental trening viktig, ifølge kriseekspert. Bråten har skrevet boken “Håndbok i krisehåndtering”, og påpeker der viktigheten av å ha en god situasjonsforståelse.

Ukeavisen Ledelse

Er det mulig å trene seg opp til å håndtere en krisesituasjon? Ja, hevder organisasjons- og lederutvikler Ole André Bråten. Med bakgrunn som soldat og politioverbetjent har han lang erfaring i å stå i krisesituasjoner. Nå har han skrevet håndbok i krisehåndtering.

Lederne

Et veløvd team kjennetegnes ved å ha fullt fokus på den aktuelle hendelse og kunne handle raskt. Situasjonsforståelsen må derfor forankres i gruppen som en felles mental modell for selve håndteringen. Der dette er etablert, øker ytelsen og effektiv samhandling, fremhever Bråten i sin håndbok

Trygge samfunn

Håndbok i krisehåndtering

Siste bok av Ole Andre Bråten

Håndbok i krisehåndtering er nå tilgjengelig i andre utgave (fysisk og digitalt) - der Bråten særlig deler råd og strategier for ledere som trenger innsikt i vår tids viktigste lederverktøy - nemlig kriseledelse.

Bråten er også forfatter av flere håndbøker i konflikthåndtering - der han tilfører kompetanse til å møte krevende situasjoner for ansatte innen justis, helse- og sosialsektoren, samt oppvekst og utdanning. Dette er alle bransjer som daglig møter krevende situasjoner. 

Bestill 'Håndbok i krisehåndtering' i dag for å utvikle viktige lederferdigheter for krisetider