TITLER I SALG
TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Skap trygge, samlende og utviklende organisasjoner

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver som siden 2010 har bistått politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en mye benyttet foredragsholder, kurs og seminarleder.

Deres informasjon benyttes for å besvare deres henvendelse

 

 

Nyskapende foredrag

Ole Andre Bråten er en av Skandinavias fremste foredragsholdere som er kjent for sin unike kompetanse og formidlingsevne.

Digitale kurs

Noen av Norges største bedrifter benytter digitale kurs utviklet av Ole Andre Bråten for å sikre kritisk kompetanse. 

Workshop og trening

Da Google Norge inviterte ledere for å bli mer robust stod Ole Andre Bråten på scenen med fysisk og digital workshop.

Interne og eksterne seminar

Ole Andre Braten er en erfaren seminarleder som leder eksterne og interne prosesser knyttet til samfunnskritiske tema. 

Organisasjonsrådgivning

Bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger og akademia.

Digitale masterclass

Når det er tid for å utvikle deres ledere, team og medarbeidere kan de øke egen kompetanse gjennom unike digitale masterclass innen kritiske tema.

Ole Andre Bråtens anerkjente krisehåndbok lærer deg verktøyene, strategiene og metodene for å håndtere kriser! 

Felles for krisene, så ulike som de enn måtte være, er at åpenhet skaper trygghet for alle involverte, enten du varsler om et kritikk- verdig forhold eller et mulig digitalt angrep.

En utfordring er at de fleste kriser oppstår i en situasjon der vi ikke ser eller forstår risikoen. Derfor er det viktig øve: Jo mer vi øver og trener på ulike krisesituasjoner, desto tryggere blir vi! 

I andre utgave som nå er tilgjengelig både fysisk og digitalt får du tilgang til enda flere caser, eksempler og sjekklister! 

Bestill siste utgave av krisehåndboken her

Skap trygge, samlende og utviklende organisasjoner

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver som siden 2010 har bistått politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en mye benyttet foredragsholder, kurs og seminarleder.

Skap trygge, samlende og utviklende organisasjoner

Gjennom Bråtens unike erfaring, engasjement og oppfattelse for kriseberedskap, rådgir han flere av landets ledere og organisasjoner. Han har et stort engasjement for å skape trygge, samlende og utviklende organisasjoner.

Lytt til podcasten hvor han vil belyse og presentere strategier i møte med kriser, og hvordan stå støtt i å løse dens kompleksitet på en strukturert og trygg måte. I nåtidens globale tidsalder er vi avhengige av modige stemmer og nytenkende ideer, særlig når det kommer til håndtering av kriser.

Lytt til Norges første podcast om krisehåndtering

Kompetanse til å løse viktige samfunnsoppdrag

Ole Andre Bråten utga første utgave av "Håndbok i krisehåndtering" i 2013. Denne boken har blitt en anerkjent fagbok innen ledelse, sikkerhet og beredskap. Den nye utgaven adresserer nye fokusområder, som langvarige kriser og cybersikkerhet. Den er skrevet for alle ledere som ønsker å øke egen kompetanse til å møte kriser. 

"Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren" er en oppdatert versjon av den første fagboken i konflikthåndtering for justissektoren, som Bråten utga i samarbeid med en tverrfaglig ressursgruppe ved Politihøgskolen i 2011. Den nye boken fokuserer på risikovurdering og beslutningstaking i første linje og tilfører nye verktøy. 

"Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren" ble utviklet for å tilføre sikkerhetsfaglig kompetanse etter en rekke alvorlige hendelser, som medførte en innskjerpning av norsk arbeidsmiljølovgivning.

"Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren" ble skrevet etter at Bråten utviklet nasjonale programmer for økt trygghet innen utdanningssektoren. Boken benyttes i dag for å tilføre sikkerhetskompetanse til arbeidstakere og arbeidsgivere i skolen - slik at de kan skape trygge oppvekst- og læringsarenaer. 

Fellesnevneren for Bråtens forfatterskap er løsning av krevende samfunnsutfordringer med bruk av kunnskapsbaserte tilnærminger. Bråten holder foredrag med utgangspunkt i bøkene og leverer digitale kurs som sikrer arbeidsgivere virksomhetskritisk kompetanse i hele organisasjonen. 

BOOK FOREDRAG

Motta tilbud på foredrag med Ole Andre Bråten