SOMMERINTERVJU 2024
TITLER I SALG
TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Skaper trygge, samlende og utviklende organisasjoner! 

Ole Andre Bråten er en nytenkende organisasjons- og lederrådgiver som tilfører umiddelbar verdi for deres ansatte, stakeholders og organisasjonen som helhet. 

Som rådgiver har han en unik erfaring med bistand til politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig.

Han er en mye benyttet foredragsholder, kurs og seminarleder - og leverer både fysisk og digital organisasjonsutvikling.

Deres informasjon benyttes for å besvare deres henvendelse

 

 

Skaper trygge, samlende og utviklende organisasjoner

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver som siden 2010 har bistått politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en mye benyttet foredragsholder, kurs og seminarleder.

Digitale kurs

Noen av Norges største bedrifter benytter digitale kurs utviklet av Ole Andre Bråten for å sikre kritisk kompetanse. 

Foredrag

Ole Andre Bråten er en av Skandinavias fremste foredragsholdere som er kjent for sin unike kompetanse og formidlingsevne.

Workshop og trening

Da Google Norge inviterte ledere for å bli mer robust stod Ole Andre Bråten på scenen med fysisk og digital workshop.

Interne og eksterne seminar

Ole Andre Braten er en erfaren seminarleder som leder eksterne og interne prosesser knyttet til samfunnskritiske tema. 

Organisasjonsrådgivning

Bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger og akademia.

Digitale masterclass

Når det er tid for å utvikle deres ledere, team og medarbeidere kan de øke egen kompetanse gjennom unike digitale masterclass innen kritiske tema.

«Håndbok i krisehåndtering av Ole Andre Bråten gir en god beskrivelse av hva som menes med en krise og hva det innebærer å bli utsatt for denne. [...] Boken anbefales for alle som jobber med krisehåndtering, både i nødetatene og privat/offentlig sektor for øvrig, enten det er på taktisk, operasjonelt eller strategisk nivå.»
 
— Fagbladet Sikkerhet, Næringslivets Sikkerhetsråd / Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

 

Bestill siste utgave av krisehåndboken her

- Gjennom Bråtens unike erfaring, engasjement og oppfattelse for kriseberedskap, rådgir han flere av landets ledere og organisasjoner. Han har et stort engasjement for å skape trygge, samlende og utviklende organisasjoner.

Lytt til podcasten hvor han vil belyse og presentere strategier i møte med kriser, og hvordan stå støtt i å løse dens kompleksitet på en strukturert og trygg måte. I nåtidens globale tidsalder er vi avhengige av modige stemmer og nytenkende ideer, særlig når det kommer til håndtering av kriser.

Lytt til Norges første podcast om krisehåndtering

I media 

Aftenposten, Aktuell Sikkerhet, Ambulanseforum, Bergens Tidende, Brannmannen, Byggfakta, Cappelen Damm Akademisk, Dagbladet, Fagbladet, Fontene, Forsvarets Forum, Fædrelandsvennen, HMS-Magasinet, Hotellmagasinet, Journal of Organizational Psychology, Kommunal Rapport, Skolelederen, Lederne, Ledernett, Ledernytt, MEMU (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Navigare (Sjøfartsdirektoratet), Morgenbladet, NRK (Ekko og P2 Nyhetsmorgen), Personal og Ledelse, Politiforum, Routhledge (in press), Sikkerhet (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon / Næringslivets Sikkerhetsråd), Utdanningsnytt, Sykepleien, Teknisk Ukeblad, Trygge Samfunn, VG, Vårt Land, Wiley-Blackwell og flere.