TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Forfatter og rådgiver

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt.

Han har holdt flere hundre foredrag, workshop og kurs for organisasjoner i bransjer så ulike som politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig.

Han skreddersyr sine bidrag for å tilføre kunnskap og innsikt som skaper endring. 

Bråten føler seg like hjemme i styrerommet - som han gjør sammen med ansatte i første linje. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet ekspert innen dagsaktuelle tema som sikkerhet, ledelse og teknologi i både fag og rikspresse. 

International Keynote Speaker

With hours of collaboration across the world, the speakers at TM-forum were a team, not individual speakers. Ole was part of the team behind a digital masterclass for stunning 8000 attendees online!

The Digital Transformation World Series was awarded Best Digital Conference 2020 - and is one example of many virtual performances for the Norwegian advisor - covering the emergent topics of security, technology, resilience, change and transformation.

TM Forum is one of many conferences were Mr Ole Andre Braten has attended as speaker - presenting a new perspective to the implementation of technology. 

Book foredrag og workshop