TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Foredragsholder, lederutvikler og rådgiver for høypålitelige organisasjoner

Enhver form for bedriftsvirksomhet - fra styret, til konsernledelse til grupper av ledere og enkeltpersoner - kan dra nytte av hans konsulentvirksomhet, rådgivning og veiledning. Kunder kan også engasjere Ole Andre Bråten som moderator for konferanser, seminarer, workshops og interne møter.

Titler i salg

Kompetansepakke til Sikkerhetsmåneden 2023

Ole Andre Bråten har utviklet en kompetansepakke som består  av foredrag og e-læringskurs for virksomheter som ønsker å forberede sine ansatte på sosial manipulasjon. 

Bråten er en anerkjent sikkerhetsekspert og har vært engasjert som foredragsholder innen digital sikkerhet for eksempelvis Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), ISACA, HacKon, Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS), Sikkerhetsfestivalen, Den norske Dataforening og Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) - i tillegg til bedrifter og organisasjoner i ulike sektorer og bransjer.

Les mer og bestill

Med et foredrag eller workshop fra Ole Andre Bråten får du og dine kolleger muligheten til å lære av en ekspert på sitt felt, samtidig som dere opplever noe utviklende og engasjerende.

Mens 95 % av oppdragene er skreddersydde og interne for bedrifter, har Bråten også bred erfaring med offentlige arrangementer som illustrerer hans arbeidsmetoder.

Et eksempel på dette var da Google i 2023 inviterte gründere og ledere til kompetanseutvikling, og Bråten var deres samarbeidspartner.

Han leverte:

• Inspirerende plenumsforedrag
• Fysisk workshop for deltakerne
• Digitale workshops i etterkant

Tidligere deltakere har gitt Bråten svært høy vurdering, med en gjennomsnittsskåre på 4,9 av 5 mulige poeng.

Dette understreker hvordan Ole Andre Bråten kan bidra til å utvikle og lede ønskede prosesser i din virksomhet.

Foto: Google

Les mer om foredrag og seminar

Ole Andre Bråten har sin spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitet i Oslo, i tillegg til utdanning og bred erfaring fra Forsvar og justissektor. Her holder han foredrag om utvikling av sikkerhetskultur for å forebygge cyberangrep på Sikkerhetsfestivalen i Lillehammer for Norsk Informasjonssikkerhetsforum. 

Dette er ett eksempel på hvordan han benytter psykologiske perspektiv for å løse komplekse utfordringer.

Bråten bistår i prosesser som eksempelvis: 

 • Ekstern rådgiver og sparringspartner for styret og toppledelsen
 • 1:1 konsultasjon og veiledning
 • Konsultasjon og veiledning for ulike ledelsesteam
 • Moderator for konferanser, workshops, seminarer
 • Interne og eksterne hovedforedrag og forelesninger
 • Ekstern fasilitator og sparringspartner ved behov
 • Leverandør av organisasjonspsykologiske tjenester
Les mer om organisasjonsutvikling

Gi organisasjonen din et konkurransefortrinn med hjelp fra Ole André Bråten - en anerkjent organisasjon og lederrådgiver med ekspertkompetanse i krisehåndtering

Bråten har omfattende erfaring med å bistå virksomheter i ulike bransjer, og kan tilby verdifull innsikt og veiledning for din virksomhet. Han er en ettertraktet foredragsholder, workshopleder og rådgiver som trives like godt i styrerommet som med ansatte i første linje.

Start prosessen nå! 

Ingen ledere kan utøve god kriseledelse uten å ha følt på den høye temperaturen som oppstår i en reell krisesituasjon. Derfor er mental trening viktig, ifølge kriseekspert. Bråten har skrevet boken “Håndbok i krisehåndtering”, og påpeker der viktigheten av å ha en god situasjonsforståelse.

Ukeavisen Ledelse

Er det mulig å trene seg opp til å håndtere en krisesituasjon? Ja, hevder organisasjons- og lederutvikler Ole André Bråten. Med bakgrunn som soldat og politioverbetjent har han lang erfaring i å stå i krisesituasjoner. Nå har han skrevet håndbok i krisehåndtering.

Lederne

Et veløvd team kjennetegnes ved å ha fullt fokus på den aktuelle hendelse og kunne handle raskt. Situasjonsforståelsen må derfor forankres i gruppen som en felles mental modell for selve håndteringen. Der dette er etablert, øker ytelsen og effektiv samhandling, fremhever Bråten i sin håndbok

Trygge samfunn

Samfunnsikkerhet og beredskap

Book et skreddersydd kurs i kriseledelse

Ole Andre Bråten er en anerkjent ekspert i krisehåndtering og ledelse. Siden 2008 har han kurset norske ledere i ulike sektorer og bransjer - og utvikler skreddersydde lederutviklingsprogram for bedrifter og organisasjoner med konkrete tema som eksempelvis:

 • faser i krisehåndtering
 • prinsipper for krisehåndtering
 • beredskap og samfunnssikkerhet
 • krisehåndtering og kommunikasjon
 • praktisk krise- og beredskapsledelse
 • trening av krise- og beredskapsteam
 • stabsmetodikk og krisehåndtering for ledere
 • krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser
Les mer og book kurs i kriseledelse

70 % økt mestring etter krisetrening

Bråten er ekspert på utvikling av høypålitelige organisasjoner og har siden 2008 som uavhengig rådgiver, bistått virksomheter innen blant annet politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig.

Bråten har fokus på å utvikle skreddersydde løsninger for optimal utvikling av deres ansatte - med potensial for økt mestring opp til 70% i reelle hendelser.

Les mer om øvelse og trening

Sikkerhet i praksis

Digitalt kompetanseprogram for et tryggere arbeidsliv

Som en forlengelse av sitt engasjement innen samfunnssikkerhet og beredskap - har Ole Andre Bråten i samarbeid med HMS-spesialist Anette Falkum, utgitt flere praktiske håndbøker for yrkesgrupper som til daglig er utsatt for vold og trusler i utøvelse av sitt arbeid.

Nå har de sammen skapt et unikt digitalt kompetanseprogram som gir ansatte essensiell kunnskap om forebygging og håndtering av slike situasjoner. Det er også spesifikke programmer tilgjengelige for ressurspersoner, ledere, ansatte innen HR og HMS - samt bedriftshelsetjeneste og tilsyn. 

Les mer om programmet for et tryggere arbeidsliv

Webinar og e-læring

Fremveksten av digitale læringsmetoder har revolusjonert utdanningssektoren og åpnet for en verden av muligheter for studenter, fagfolk og organisasjoner. En person som har vært i forkant av denne utviklingen og har gjort betydelige bidrag til dette feltet, er Ole Andre Bråten!

Les mer om webinar og e-læring

Speaking engagements

With hours of collaboration across the world, the speakers at TM-forum were a team, not individual speakers. Ole was part of the team behind a digital masterclass for stunning 8000 attendees online!

The Digital Transformation World Series was awarded Best Digital Conference 2020 - and is one example of many virtual performances for the Norwegian advisor - covering the emergent topics of security, technology, resilience, change and transformation.

International speaking engagements

BLI KONTAKTET INNEN 48 TIMER!