TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

- Med engasjement for et bærekraftig, tryggere samfunn

 Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjon og lederrådgiver med over 15 års erfaring som spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han bistår virksomheter innen eksempelvis politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig.

I tillegg til å være en anerkjent rådgiver, er Ole Andre Bråten også forsker og faglitterær forfatter. Hans kunnskap og erfaring gjør ham til en ideell samarbeidspartner for organisasjoner som ønsker å utvikle seg og sine ansatte. Han tar seg tid til å forstå målsetningene og behovene til din organisasjon, slik at han kan tilby rådgivning som er skreddersydd og relevant for dere. Han trives like godt i styrerommet som i første linje. 

Gjennom sine tjenester tilbyr Ole Andre Bråten blant annet rådgivning, foredrag, kurs, workshop og seminar - øvelse og trening.  Han har en unik evne til å formidle kompliserte faglige temaer på en enkel og forståelig måte, noe som gjør han til en attraktiv foredragsholder for både bedrifter og organisasjoner.

Besøk nettsiden for å lære mer om Ole Andre Bråten og hans tjenester, eller ta kontakt for å avtale en uforpliktende samtale. Han ser frem til et samarbeid med deg og din organisasjon! 

Tilbakemelding innen 48 timer
UTVIKLER HØYPÅLITELIGE ORGANISASJONER

Hvor ønsker dere å starte?

Utvikling av felles kultur 

 "De sett av felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene"

JA - VI ØNSKER Å SKAPE EN FELLES KULTUR

Kompetanse for våre medarbeidere

Hvordan møter deres ansatte konflikter - som naturlig kan oppstå i deres virksomhet? Har dere rutiner for møte med vold og trusler som rammer stadig flere? Hva gjør dere for å skape trygghet for varsling? Er deres ansatte trent i strategier for krisehåndtering? 

BESTILL KOMPETANSEPROGRAM FOR DERES MEDARBEIDERE

Ledelse og lederutvikling

Å utvikle en felles kultur - eller øke kompetanse til deres medarbeidere og team er avgjørende. Samtidig kan det ved enkelte anledninger være ønskelig å fokusere på ledelse og lederutviklingssrosesser. 

JA - VI ØNSKER Å UTVIKLE VÅRE LEDERE

Building

High Reliability Organizations

With hours of collaboration across the world, the speakers at TM-forum were a team, not individual speakers. Ole was part of the team behind a digital masterclass for stunning 8000 attendees online!

The Digital Transformation World Series was awarded Best Digital Conference 2020 - and is one example of many virtual performances for the Norwegian advisor - covering the emergent topics of security, technology, resilience, change and transformation.

Book international speaking engagement for 2023

Aktuell håndbok for ledere

“Håndbok i krisehåndtering av Ole Andre Bråten gir en god beskrivelse av hva som menes med en krise og hva det innebærer å bli utsatt for denne. [...] Boken anbefales for alle som jobber med krisehåndtering, både i nødetatene og privat/offentlig sektor for øvrig, enten det er på taktisk, operasjonelt eller strategisk nivå."

Sikkerhet - utgitt av Næringslivets Sikkerhetsråd / Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

2. utgave presenterer utvidede krisescenario og strategier for håndtering av langvarige kriser.

Les mer hos Cappelen Damm Akademisk

Ledere i alle bransjer kan ha nytte av å lese "Håndbok i krisehåndtering" skrevet av Ole Andre Bråten og utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Uansett om du leder en liten bedrift, en stor organisasjon eller et offentlig kontor, vil du sannsynligvis stå overfor kriser i løpet av din lederkarriere. Det kan være alt fra mindre interne problemer til store katastrofer som påvirker hele samfunnet.

"Håndbok i krisehåndtering" gir deg verktøy og råd for å håndtere ulike typer kriser på en effektiv måte. Boken tar for seg ulike scenarier og gir deg en steg-for-steg-guide for hvordan du kan håndtere dem på en profesjonell måte. Den gir også tips og råd om hvordan du kan forberede deg og din organisasjon på kriser, slik at du er bedre rustet til å håndtere dem når de oppstår.

I tillegg til å være et nyttig verktøy for å håndtere kriser, kan "Håndbok i krisehåndtering" også bidra til å øke tilliten til din organisasjon. Dersom du viser at du og dine medarbeidere er forberedt og i stand til å håndtere kriser på en profesjonell måte, vil dette bidra til å øke tilliten til din organisasjon blant kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.

Alt i alt er "Håndbok i krisehåndtering" et nyttig verktøy for ledere som ønsker å være bedre rustet til å håndtere kriser. Boken gir en grundig innføring i hvordan man kan forberede seg og håndtere ulike typer kriser på en effektiv måte, og vil være til stor nytte for ledere i alle bransjer.

Håndbok i krisehåndtering" er også tilgjengelig som e-bok, noe som gjør den enkel å tilgjengelig uansett hvor du befinner deg. Dette gjør den til et nyttig verktøy for ledere som ønsker å være forberedt på kriser og ha verktøyene de trenger for å håndtere dem på en effektiv måte. Så uansett hvilken bransje du jobber i, vil du finne din egen verktøykasse i "Håndbok i krisehåndtering".

Last ned hånboken i kriseledelse her (279,-)

Ukeavisen Ledelse

Ingen ledere kan utøve god kriseledelse uten å ha følt på den høye temperaturen som oppstår i en reell krisesituasjon. Derfor er mental trening viktig, ifølge kriseekspert. Bråten har skrevet boken “Håndbok i krisehåndtering”, og påpeker der viktigheten av å ha en god situasjonsforståelse.

Lederne

Er det mulig å trene seg opp til å håndtere en krisesituasjon? Ja, hevder organisasjons- og lederutvikler Ole André Bråten. Med bakgrunn som soldat og politioverbetjent har han lang erfaring i å stå i krisesituasjoner. Nå har han skrevet håndbok i krisehåndtering. 

Trygge samfunn

Et veløvd team kjennetegnes ved å ha fullt fokus på den aktuelle hendelse og kunne handle raskt. Situasjonsforståelsen må derfor forankres i gruppen som en felles mental modell for selve håndteringen. Der dette er etablert, øker ytelsen og effektiv samhandling, fremhever Bråten i sin håndbok

 - Kompetanse for et tryggere samfunn!

Stadig flere virksomheter opplever at de ansatte rapportert om tilfeller av trakassering, trusler eller vold under utøvelse av sitt arbeid. Denne type situasjoner kan påvirke både helse, miljø og sikkerhet - omdømme og rekruttering til noen av våre aller viktigste yrkesgrupper. 

Ole Andre Bråten har nå i samarbeid med konfliktforsker Anette Falkum gjort tilgjengelig sin forskning som praktiske sikkerhetshåndbøker for ansatte i yrker som kan møte krevende situasjoner. Bråten bistår både næringsliv og offentlig sektoren med kompetanseprogram, kultur og lederutvikling innen konflikthåndtering - for et bærekraftig, tryggere samfunn. 

Ta kontakt for kompetanseheving innen sikkerhet

Håndbøker for ansatte som møter vold og trusler om vold på sin arbeidsplass 

Det kan være mange gode grunner til at organisasjoner bør benytte sikkerhetshåndbøker skrevet av Ole Andre Bråten og Anette Falkum i deres organisasjonsutviklingsprosesser. Her er noen av de viktigste årsakene:

  • Oppdatert kunnskap: Sikkerhetshåndbøkene til Bråten og Falkum inneholder oppdatert kunnskap om sikkerhet og beredskap, og tar hensyn til ny lovgivning og endringer i samfunnet. Dette gjør at organisasjoner kan være sikre på at de følger gjeldende regler og rutiner.
  • Brukervennlig: Håndbøkene er skrevet på en forståelig måte, slik at de er tilgjengelig for alle ansatte. Dette gjør at organisasjoner enkelt kan formidle sikkerhetsrutiner og -prosedyrer til hele sin ansattegruppe.
  • Skreddersydde løsninger: Bråten og Falkum tilbyr også skreddersydde sikkerhetshåndbøker for ulike bransjer og organisasjoner. Dette gjør at organisasjoner kan få en håndbok som er tilpasset deres spesifikke behov og utfordringer.
  • Bærekraftig kompetanseheving: Bråten og Falkum sine bøker tilbys alle som e-håndbøker, som en bærekraftig løsning til en lavere pris enn fysiske bøker. De tilbyr også e-læringskurs innen temaene. Dette kan være en god måte for organisasjoner å lære mer om ulike temaer på en fleksibel måte, og gir ansatte mulighet til å lære på egen hånd, på et tidspunkt som passer dem best.
  • Erfaring: Ole Andre Bråten og Anette Falkum har lang erfaring innen sikkerhet og beredskap, og har jobbet med en rekke ulike organisasjoner og bransjer. Dette gir dem en dybdekunnskap og en forståelse av ulike utfordringer og muligheter som kan være nyttig for organisasjoner. Deres forskning bygger på arbeidsmiljølovgivningens intensjoner og krav. 

Risikovurdering og beslutningstaking i første linje

Boken har en tilnærming til konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt verktøy i selv fastlåste situasjoner.

Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt.

Boken er skrevet for studenter og ansatte i politiet, kriminalomsorgen og tollvesenet, militærpoliti og militære vakter samt for vektere, ordensvakter og andre med sikkerhetsoppgaver - både privat og offentlig.

Boken er også aktuell for yrkesgrupper med kontroll og tilsynsoppgaver, og for alle som ønsker innsikt i den krevende hverdagen som møter ansatte i første linje.

Les mer

Sikkerhetshåndbok for oppvekst- og utdanning

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren.

I boken lærer du å forebygge faresituasjoner, og du får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. Boken presenterer også metoder for praktisk trening, slik at du kan øve på ferdighetene du har lært. Du vil få et nytt perspektiv på å forebygge og håndtere alvorlige hendelser . 

Les mer

Sikkerhetshåndbok for helse- og sosialsektoren

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes.

Denne boken har en tilnærming som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med integritet og verdighet. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten for ansatte i helse- og sosialsektoren.

Les mer

BLI KONTAKTET INNEN 48 TIMER FOR EN UFORPLIKTENDE KONSULTASJON