TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Foredragsholder, lederutvikler og rådgiver for høypålitelige organisasjoner

Enhver form for bedriftsvirksomhet - fra styret, til konsernledelse til grupper av ledere og enkeltpersoner - kan dra nytte av hans konsulentvirksomhet, rådgivning og veiledning. Kunder kan også engasjere Ole Andre Bråten som moderator for konferanser, seminarer, workshops og interne møter.

Titler i salg

 

Organisasjonsutvikling som skaper endring

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale

Ole André Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver som er ekspert på utvikling
av høypålitelige organisasjoner. Han er kjent for å bidra organisasjonstviklingsprosesser på en positiv måte som skaper endring og engasjement i virksomheten. Bråten har sin spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitet i Oslo og har utgitt en rekke fagbøker knytte til organisasjon, team og lederutvikling. 

Han  har bred erfaring fra ulike prosesser - der han kan bidra i ulike kapasiteter, som eksempelvis: 

  • Ekstern rådgiver og sparringspartner for styret og toppledelsen
  • 1:1 konsultasjon og veiledning
  • Konsultasjon og veiledning for ulike ledelsesteam
  • Moderator for konferanser, workshops, seminarer
  • Interne og eksterne hovedforedrag og forelesninger
  • Ekstern fasilitator og sparringspartner ved behov

Ta kontakt med Bråten for en hyggelig samtale om ønsker og behov i deres virksomhet. 

Les mer om organisasjonsutvikling

Book engasjerende foredrag, workshop eller seminar

Med et foredrag eller workshop fra Ole Andre Bråten får du og dine kolleger muligheten til å lære av en ekspert på sitt felt, samtidig som dere opplever noe utviklende og engasjerende.

Da Google i 2023 inviterte gründere og ledere til kompetanseutvikling for å øke robusthet var Bråten deres samarbeidspartner. 

Han leverte:

• Inspirerende plenumsforedrag
• Fysisk workshop for deltakerne 
• Digitale workshops I etterkant 

Tidligere deltakere har gitt Bråten svært høy vurdering, med en gjennomsnittsskåre på 4,9 av 5 mulige poeng. 

Med erfaring fra en rekke innovasjonsprosesser innen teknologiutvikling - tilførte han også stor grad av innsikt i hverdagen til gründere og innovatører. Dette understreker hvordan Ole Andre Bråten kan bidra til å utvikle og lede ønskede digitaliseringsprosesser i din virksomhet. 

Foto: Google

Les mer om foredrag og seminar

Digitale bedriftsinterne kompetanseprogram

Fremveksten av digitale læringsmetoder har revolusjonert utdanningssektoren og åpnet for en verden av muligheter for studenter, fagfolk og organisasjoner. En person som har vært i forkant av denne utviklingen og har gjort betydelige bidrag til dette feltet, er Ole Andre Bråten. Siden 2005 har han utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter. 

Les mer om webinar og e-læring

Gi organisasjonen din et konkurransefortrinn med hjelp fra Ole André Bråten - en anerkjent organisasjon og lederrådgiver med ekspertkompetanse i krisehåndtering

Bråten har omfattende erfaring med å bistå virksomheter i ulike bransjer, og kan tilby verdifull innsikt og veiledning for din virksomhet. Han er en ettertraktet foredragsholder, workshopleder og rådgiver som trives like godt i styrerommet som med ansatte i første linje.

Start prosessen nå! 

Ingen ledere kan utøve god kriseledelse uten å ha følt på den høye temperaturen som oppstår i en reell krisesituasjon. Derfor er mental trening viktig, ifølge kriseekspert. Bråten har skrevet boken “Håndbok i krisehåndtering”, og påpeker der viktigheten av å ha en god situasjonsforståelse.

Ukeavisen Ledelse

Er det mulig å trene seg opp til å håndtere en krisesituasjon? Ja, hevder organisasjons- og lederutvikler Ole André Bråten. Med bakgrunn som soldat og politioverbetjent har han lang erfaring i å stå i krisesituasjoner. Nå har han skrevet håndbok i krisehåndtering.

Lederne

Et veløvd team kjennetegnes ved å ha fullt fokus på den aktuelle hendelse og kunne handle raskt. Situasjonsforståelsen må derfor forankres i gruppen som en felles mental modell for selve håndteringen. Der dette er etablert, øker ytelsen og effektiv samhandling, fremhever Bråten i sin håndbok

Trygge samfunn

Bli mer robust

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. 

Ole Andre Bråten er en anerkjent ekspert i krisehåndtering som utvikler skreddersydde bedriftsinterne kurs som øker robusthet på individ, gruppe, leder og organisasjonsnivå.

Les mer og book kurs, foredrag eller workshop i krisehåndtering

Norges første podcast om krisehåndtering

Da Norge gikk i lock-down gikk Ole Andre Bråten i studio for å dele råd med ledere i en ukjent krise. Første episode handlet om opprettholdelse av organisasjonskultur i krise.

Krisepodden lyttes fortsatt til hver dag av ledere og andre som ønsker konkrete råd for å møte neste krise. God lytt! 

Speaking engagements

With hours of collaboration across the world, the speakers at TM-forum were a team, not individual speakers. Ole was part of the team behind a digital masterclass for stunning 8000 attendees online!

The Digital Transformation World Series was awarded Best Digital Conference 2020 - and is one example of many virtual performances for the Norwegian advisor - covering the emergent topics of security, technology, resilience, change and transformation.

International speaking engagements

BLI KONTAKTET INNEN 48 TIMER!