SOMMERINTERVJU 2024
TITLER I SALG
TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Etterlyser fokus på beredskap (Institutt for Journalistikk)

Det er et stort behov for økt kunnskap om sikkerhet og beredskap i norske redaksjoner, sier Ole André Bråten. Han har holdt kurs kommunikasjonsberedskap og krisehåndtering på Institutt for Journalistikk.

 Intervju, Institutt for Journalistikk

En rekke undersøkelser viser at journalister som dekker ulykker, konflikter og katastrofer opplever store belastninger. Mange opplever også selv å bli utsatt for vold, trusler og trakassering i forbindelse med sitt arbeid.

- I dagens situasjon hvor bemanningen kuttes i redaksjonene og den enkelte journalist må gjøre stadig flere oppgaver, er det ekstra viktig at den organisatoriske og mentale beredskapen er på plass. Både ledelsen og de ansatte må være forberedt på å dekke krevende saker både i inn- og utland, sier han.

- Å kunne dekke en sak på en god måte i svært kaotiske situasjoner fordrer at kunnskap og rutiner er på plass ute i de ulike redaksjonsmiljøene.

Journalister er ofte like tidlig på et åsted eller et ulykkessted som nød- og beredskapsetatene. Selv om arbeidsoppgavene er totalt forskjellige, er situasjonen like belastende som det nødetatene møter. Men redaksjonene har ikke like bra rutiner for oppfølging og debriefing av sine ansatte etter kriser som de profesjonelle nødetatene har, mener Bråten.

- Dette handler både om å ivareta sine ansatte og å kunne dekke kritiske hendelser best mulig. Man kan havne i situasjoner som man er totalt uforberedt på og som kan vekke sterke følelser. Man rekker ikke å tenke så mye og må handle raskt.

Da er det greit å ha gått igjennom noen rutiner på forhånd, forklarer Bråten.

- Redaksjoner må ha på plass gode beredskapsplaner og trene sine ansatte i krisepsykologi og krisehåndtering. Det er nok veldig forskjellig hvor langt de ulike redaksjonene har kommet i dette arbeidet, men det er like viktig i både små og store redaksjonsmiljøer, mener han.

- Det er viktig at det grunnleggende sikkerhetsarbeidet forankres bredt i hele virksomheten. Vi kan aldri fokusere nok på sikkerhet, avslutter Bråten.