TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Utvikler Kahoot for krisehåndtering

Fagartikkel, Teknisk Ukeblad 

Hvordan kan kriser håndteres i nær fremtid? Digitaliseringstakten har har en siste tiden gjennomgått en meget hurtig prosess. Vil den stoppe opp - eller utvikles videre? Frem til i dag har det aller meste av tekniske løsninger for krisehåndtering tilført lite nytt. Nå kan vi skape et paradigmeskifte innen samfunnssikkerhet i Norge.

Måten ledergrupper tradisjonelt fatter beslutninger på, særlig i kriser har over lang tid vært gjenstand for forskning. Ved å ta utgangspunkt i kriser som Watergate, invasjonen av Grisebukta og den mislykkede oppskytningen av romraketten Challenger, isolerte forskere et fenomen omtalt som gruppetenkning. Leder- gruppen samles rundt en sterk leder.

Kritiske innspill feies under teppet. Katastrofen er et faktum. De siste månedene har det imidlertid vokst frem en modenhet rundt digital internkommunikasjon som savner sidestykke. Ledergruppen som i fremtiden skal fatte avgjørende beslutninger, særlig i kriser - bør være forpliktet til å forankre et bredest mulig beslutningsgrunnlag.

Vi kan se for oss en “kahoot” for krisehåndtering - etter en modell fra det norske selskapet som har endret måten vi driver undervisning og organisasjonsutvikling på.

De har vist hvordan elever eller kursdeltakere kan komme til orde gjennom en digital stemme.

I en periode der ledelsen må ta vanskelige valg, kan alle ansatte slik bli engasjert til å komme med nye løsninger på det som i et lukket møterom kan fremstå som et umulig dilemma. Mange ledere i både næringslivet og offentlig sektor har kjent på dette de siste månedene.

Nå er det viktig å ikke lukke døren til møterommet.

Ved å implementere en digital modell for distribuert beslutningstaking i kriser, sikres ikke bare et bredest mulig grunnlag for å gjøre de beste valgene - men også økt engasjement og mulighet til å drive frem nye forretningsmodeller.