TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Forfatter, spesialrådgiver og foredragsholder

Ole André Bråten er en meget erfaren organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Han er ekspert på utvikling av høypålitelige organisasjoner og har siden 2008 som uavhengig rådgiver, bistått virksomheter innen blant annet politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. 

Bråten har bakgrunn og utdanning fra Forsvaret og politiet med videre spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder og kurs- og foredragsholder. 

Håndbok i krisehåndtering med Ole Andre Bråten (2. utgave)

- Oppdag nøkkelen til effektiv krisehåndtering

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres på best mulig måte.

Ta det første skrittet mot bedre kriseberedskap og ledelse

I pressen

Omtale og publikasjoner i fag- og rikspresse som Aftenposten, Aktuell Sikkerhet, Ambulanseforum, Bergens Tidende, Brannmannen, Byggfakta, Cappelen Damm Akademisk, Dagbladet, Fagbladet, Fontene, Forsvarets Forum, Fædrelandsvennen, HMS-Magasinet, Hotellmagasinet, Journal of Organizational Psychology, Kommunal Rapport, Skolelederen, Lederne, Ledernett, Ledernytt, MEMU (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Navigere (Sjøfartsdirektoratet), NRK (Ekko + P2 Nyhetsmorgen), Personal og Ledelse, Politiforum, Routhledge (in press), Sikkerhet (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon / Næringslivets Sikkerhetsråd), Utdanningsnytt, Sykepleien, Teknisk Ukeblad, Trygge Samfunn, VG, Vårt Land, Wiley-Blackwell mv.

- Lær stødighet og fleksibilitet i møte med konflikter i arbeidslivet

Ole Andre Bråten er en av Nordens fremste eksperter i konflikthåndtering. Sammen med Anette Falkum har han skrevet 3 praktiske konflikthåndbøker for de mest eksponerte bransjene. 

Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren

- Bli en ekspert i løsning av fastlåste konflikter

Boken har en tilnærming til konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt verktøy i selv fastlåste situasjoner. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt. Aktuell bok for alle som utøver uniformert tjeneste, utfører kontrolloppgaver - og for de som ønsker innsikt i den krevende hverdagen som møter ansatte i første linje.

Skaff deg din kopi og forvandle utfordringer til muligheter i dag

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

- Trygger ansatte som til daglig løser viktige samfunnsoppdrag

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren.

Praktiske strategier for deg som arbeider i helse- og sosialsektoren

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdaningssektoren

- Bli med på å skape trygge oppvekst- og læringsarenaer

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. Boken lærer deg å forebygge faresituasjoner, og du får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. Boken presenterer også metoder for praktisk trening, slik at du kan øve på ferdighetene du har lært. Du vil få et nytt perspektiv på hvordan vi sammen kan oppnå økt trygghet ved å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Skaff deg din kopi og forvandle utfordringer til muligheter i dag