TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Forskning og innovasjon som skaper endring

Ole Andre Bråten er kriseforsker og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han driver innovasjonsprosesser i samarbeid med aktører som Innovasjon Norge, Innoventus Sør og Google. Hvorfor bør så deres organisasjon øke fokus på innovasjon sammen med Ole Andre Bråten?

  • Det kan være mange gode grunner til at en bedrift eller organisasjon bør samarbeide med forsker Ole Andre Bråten om innovasjonsprosjekter.
  • Bråten har for det første en bred kompetanse innen organisasjonsrådgivning, krise- og konfliktforskning, og kan bidra til å støtte bedriften eller organisasjonen med å utvikle innovative løsninger og strategier.
  • Bråten har også lang erfaring med å lede og gjennomføre forskningsprosjekter, og kan bidra til å innhente kunnskap og data som kan være nyttige for innovasjonsarbeidet.
  • Han kan også bidra til å formidle forskningsresultatene på en tilgjengelig og meningsfull måte, slik at bedriften eller organisasjonen kan dra nytte av dem i innovasjonsarbeidet.
  • Gjennom samarbeid med Ole Andre Bråten kan bedriften eller organisasjonen også dra nytte av hans brede nettverk og kontakter innen ulike fagmiljøer og bransjer. Dette kan bidra til å øke bedriftens eller organisasjonens muligheter for å utvikle nye ideer og samarbeidspartnere.

Samarbeid med forsker Ole Andre Bråten kan være en verdifull investering for en bedrift eller organisasjon som ønsker å utvikle innovative løsninger og strategier. Bråten har en bred kompetanse og erfaring innen organisasjonspsykologi og forskning, og kan bidra til å støtte bedriften eller organisasjonen med å utvikle seg og møte fremtidige utfordringer.