- For et tryggere, bærekraftig samfunn

Hvordan kan vi benytte - og utvikle ny teknologi for å skape et tryggere, bærekraftig samfunn? Dette er et tema Ole Andre Bråten har arbeidet med i en årrekke - ved siden av forskning og utviklingsprosjekter, organisasjon- og lederrådgivning.  

I sine prosjekter har han særlig fokus på implementering av organisajonspsykologiske perspektiv - kombinert med kognitiv psykologi, knyttet til relevant teknologiutvikling. 

Braten har over flere år gitt råd til tech start-ups – og vært engasjert som foredragsholder som følge av sin innsikt i teknologi og psykologi – både internasjonalt og i Skandinavia. Han jobber med flere innovasjonsprosjekter i nært samarbeid med industripartnere og oppstartsøkosystemet.

Ønsker deres virksomhet å bli en høypålitelig organisasjon ?

Ole André Bråten driver innovasjon og rådgivning for et bærekraftig, tryggere samfunn