TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

- Vi kan håndtere hendelser som er langt mer krevende enn vi i utgangspunktet skulle tro vi kunne mestre, krisehåndtering kan læres.

Ole Andre Bråten har lang erfaring med design, utvikling og ledelse av innovasjonsprosesser. 

I samarbeid med Innovasjon Norge har Ole Andre Bråten utviklet nyskapende teknologi for Extended Reality (XR) (en samlebetegnelse for VR/AR) - ved at ansatte i en virksomhet kan trenes i virtuelle scenario, en treningsform som både er mer bærekraftig og lærerik enn fysiske sikkerhetsøvelser. Ved lansering av Appel Vision Pro er denne teknologien enda  er aktuell. 

Han leder i dag også et meget aktuelt prosjekt med AI (Artificial Intelligence) - der han transformerer hvordan virksomheter driver strategiutvikling. Systemet han arbeider med å utvikle er hovedsakelig rettet mot det globale markedet. 

Selv om dette er imponerende nyvinninger - handler ikke innovasjon om utvikling av  teknologi - men hvordan teknologi kan tas i bruk for å endre hvordan vi utvikler varer og leverer tjenester. Som ekspert på ny teknologi og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi - er Bråten rett person til å lede deres virksomhet gjennom deres kommende innovasjonsreise.  

Ole Andre Bråten setter opp bedriftsinterne workshop, foredrag og seminar som skaper endring. 

Innovasjon

Workshop, foredrag eller seminar med Ole Andre Bråten