TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Ole André Bråten er en spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi som hentes inn for å utvikle en positiv organisasjonskultur, bygge høypålitelige organisasjoner - der vi ivaretar verdier, omdømme og effektivitet i en stadig mer utfordrende hverdag.

Han hentes inn for å bidra med kurs og kompetanseprogram for medarbeidere, team og ledere innen tema som:

  • Beredskap og krisehåndtering
  • Forebygging av arbeidsrelatert vold
  • Sikkerhetskultur i virksomheter
  • Konflikthåndtering i arbeidslivet
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Påvirkningspsykologi
  • Forhandlingsteknikker
  • Forebygging av cyberangrep
  • Sikkerhet på reise
  • Krisepsykologi

Verdien av frittstående kompetanseprogram er tidvis vanskelig å måle - men som spesialist i organisasjonspsykologi og med sin unike erfaring ser Bråten at de som tar med hele organisasjonen i prosessen er de som lykkes. Derav leverer han fortrinnsvis kompetanseprogram som del av en prosess med tilpassede målinger i forkant.

Deltakerne vil slik starte den mentale utviklingsprosessen som er nødvendig for å utvikle ny kompetanse - uavhengig av om programmene leveres som e-læring, webinar eller fysisk. 

Ole André Bråten bistår eksempelvis virksomheter innen politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han har lang erfaring med støtte til humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger og akademia. 

Fells for hans program er at psykologiske faktorer knyttes til virksomhetskritiske tema - for å skape maksimal læringseffekt, ivareta verdier og tilføre en felles kultur. 

E-læringsprogram som bestilles i 2022 leveres med 12 måneders lisens.

Hvilke tema ønsker deres medarbeidere kompetanse innen? 

Motta tilbud innen 48 timer