TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Ole André Bråten er en erfaren spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi som hentes inn for å utvikle en positiv organisasjonskultur, bygge høypålitelige organisasjoner - der vi ivaretar verdier, omdømme og effektivitet i en stadig mer utfordrende hverdag.

Han hentes inn for å utvikle og implementere kurs og kompetanseprogram for medarbeidere, team og ledere i bedrifter og organisasjoner

  • E-læringsprogram 
  • Live webinar (TEAMS, Zoom, Pexip og Google) 
  • Øvelse, simulering trening 

Verdien av frittstående kompetanseprogram er tidvis vanskelig å måle - men som spesialist i organisasjonspsykologi og med sin unike erfaring ser Bråten at de som tar med hele organisasjonen i prosessen er de som lykkes. Derav leverer han fortrinnsvis kompetanseprogram som del av en prosess med tilpassede målinger i forkant. Deltakerne vil slik starte den mentale utviklingsprosessen som er nødvendig for å utvikle ny kompetanse - uavhengig av om programmene leveres som e-læring, webinar eller med fysisk øvelse. 

Ole André Bråten bistår eksempelvis virksomheter innen politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han har lang erfaring med støtte til humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger og akademia. 

Felles for hans program er at at de utvikles med basis i kognitiv læringspsykologi. Hans modulbaserte e-læringsprogram benytter en kombinasjon av video, tekst, kunnskapstester og refleksjonsspørsmål for å skape positiv endring. Bråten har lang undervisningerfaring og en unik evne til å gjøre komplekse tema lettfattlige. 

E-læringsprogram som bestilles innen mai 2023 leveres med 12 måneders lisens.

Hvilke tema ønsker deres medarbeidere kompetanse innen? 

Motta tilbud innen 48 timer