BOOK FOREDRAG
KURS
WORKSHOP
SEMINAR
ORGANISASJONSRÅDGIVNING

Ole Andre Bråten har bred kompetanse og erfaring med rådgivning innen ulike tema, prosesser og virksomhetsområder.  

Under vil du finne eksempler på sektorer og bransjer der Ole Andre Bråten engasjeres eller har vært engasjert som rådgiver, foredragsholder eller samarbeidspartner. Som spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi, forsker, faglitterær forfatter og erfaren foredragsholder - er Bråten det naturlige førstevalget når deres virksomhet er ute etter en støttespiller og fasilitator til å lede prioriterte prosesser i deres virksomhet.

Ole Andre Bråten er kjent for sitt gode samarbeid og profesjonalitet i alle ledd - der han som resultat av sin lange erfaring stiller de riktige spørsmålene for å lykkes - om bistand er knyttet til ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- eller endringsprosesser. Hans metoder er publisert både internasjonalt og nasjonalt. 

Les mer om siste publikasjon innen kriseledelse her

 • Beredskap
 • Bygg og anlegg
 • Detaljehandel
 • Direktorat
 • Energi
 • Fagforeninger
 • Finans
 • Forsvar
 • Fornybar energi
 • Frivillige organisasjoner
 • Hotell og restaurant
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Ideelle organisasjone
 • Idrett
 • IT-drift
 • IT-tjenester
 • IT-utvikling
 • Juridiske tjenester
 • Justis- og beredskap
 • Kommunikasjonstjenester
 • Kontroll og tilsyn
 • Kultur
 • Landbasert industri
 • Landbasert transport
 • Luftftart
 • Maritim sektor
 • Media
 • Offentlig administrasjon
 • Offshore olje og gass
 • Oppvekst- og utdanning
 • Revisjon
 • Gjenvinning
 • Teknologiutvikling
 • Telekom
 • Vakttjenester
 • Varehandel
 • Profesjonelle tjenester
 • Prosessindustri
 • Salg og handel
 • Seleksjon
 • Service og handel
 • Sikkerhet
 • Studentforeninger
 • Universitet og høgskoler
 • Rekruttering