TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

70 % økt mestring i reelle hendelser

Ole Andre Bråten utvikler, leder og evaluer øvelse, simulering og treningsprogram for alle type bedrifter og organisasjoner. Hvordan kan vi så trene våre medarbeidere, team - ledere og organisasjoner?

Det er stor forskjell på hvordan vi arbeider med temaet, fra teoretisk gjennomgang av aktuelle scenarioer med en mindre gruppe over et par timer (det vi kaller skrivebordsøvelser) til omfattende øvelser som engasjerer hele virksomheten over flere dager. I tillegg til disse kjente øvelseskategoriene gjennomføres det vi kaller funksjonell trening og simulering. Her øver vi på å løse konkrete arbeidsoppgaver med en viss grad av stresspåvirkning. 

Forskning viser at en virksomhet kan oppnå så mye som 70 % økt mestring i relle situasjoner med riktig og realistisk trening i forkant. Det er et viktig argument for å investere i øvelse og trening - og en av årsakene til at mange ønsker bistand til å trene på å håndtere ulike kriser som kan ramme en organisasjon. 

I tillegg leverer Bråten virtuelle simuleringer ved bruk av VR (Virtual Reality) eller støtte til beslutningstrening ved bruk av AR (Augmented Reality). Dette er fremtiden for øvelse og trening - da læringsgrad, effektivitet og målbarhet øker. Dette er også bærekraftig opplæring. Bråten leverer også digital simuleringstrening for alle ansatte i en virksomhet - som kan leveres både som webinar og e-læring. Dette er en enkel måte å tilføre kompetanse til en stor gruppe ansatte - der de også vil motta personlig kursbevis for innsatsen. 

Les intervju med Dataforeningen
Ole Andre Bråten

Ole Andre Bråten har bred erfaring med utvikling og implementering av øvelse, trening og simulering - og ønsker å være til hjelp uavhengig av virksomhetens størrelse, sektor eller bransje. 

Ønsker du å vite mer?