BOOKING

Rådgivning som skaper endring 

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt. Siden 2008 har han drevet egen organisasjonspsykologisk praksis. Før dette arbeidet han for FN, NATO og i norsk justissektor. 

Han har utviklet strategier og metoder for eksempelvis politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig.

Bråten føler seg like hjemme i styrerommet - som har gjør sammen med ansatte i første linje. Hans verktøy, strategier og metoder utvikles i møte mellom forskning og praksis. 

Velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale om rådgivningsbehov for deres bedrift eller organisasjon