TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Ole Andre Bråten har som mål å gi deres ansatte økt innsikt og kompetanse - som setter de i stand til å benytte nye strategier, verktøy og metoder i sin arbeidshverdag.

Han har holdt flere hundre foredrag og workshop for organisasjoner i bransjer så ulike som politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. 
Bråten er en faglig sterk formidler og har undervist ved Politihøgskolen, NTNU, Oslo Met, Norges Arktiske Universitet, Handelshøgskolen BI mv.
 
Send deres uforpliktende forespørsel her