TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Innovasjon

Tema for foredrag og interne workshop

Teknologi og organisasjonspsykologi

 • Innovasjonsprosessen, veien til en mer robust organisasjon
 • Extended Realty (XR) - hvordan kan en virtuell virkelighet tilføre verdi for deres virksomhet?
 • 9 teknologikriser deres virksomhet må være forberedt på å kunne møte
 • Hvordan lykkes med digitaliseringsprosesser?
 • Hva må deres virksomhet kunne om kunstig intelligens? 

Innovasjon som skaper trygghet - og utfordrer det etablerte 

Hvordan kan vi utnytte ny teknologi for å oppnå økt robusthet og handlekraft? Hvordan forbedrer vi evnen til å detektere og håndtere trusler både på organisasjons- og samfunnsnivå? Dette er sentrale spørsmål som mange virksomheter stiller i dagens digitale landskap.

Ole Andre Bråten driver med innovasjon og utviklingsprosesser, støttet av Innovasjon Norge, i samarbeid med etablerte oppstartsselskaper og teknologimiljøer. Med en solid bakgrunn - både som spesialrådgiver for oppstartsselskaper og som del av oppstartsteam, har han bred erfaring med å utvikle nye teknologiske løsninger.

Han har også bidratt med sin unike kompetanse som gründer og kriseforsker i samarbeid med teknologigiganter som Google.

 • Beredskap
 • Bygg og anlegg
 • Detaljehandel
 • Direktorat
 • Energi
 • Fagforeninger
 • Finans
 • Forsvar
 • Fornybar energi
 • Frivillige organisasjoner
 • Hotell og restaurant
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Ideelle organisasjone
 • Idrett
 • IT-drift
 • IT-tjenester
 • IT-utvikling
 • Juridiske tjenester
 • Justis- og beredskap
 • Kommunikasjonstjenester
 • Kontroll og tilsyn
 • Kultur
 • Landbasert industri
 • Landbasert transport
 • Luftftart
 • Maritim sektor
 • Media
 • Offentlig administrasjon
 • Offshore olje og gass
 • Oppvekst- og utdanning
 • Revisjon
 • Gjenvinning
 • Teknologiutvikling
 • Telekom
 • Vakttjenester
 • Varehandel
 • Profesjonelle tjenester
 • Prosessindustri
 • Salg og handel
 • Seleksjon
 • Service og handel
 • Sikkerhet
 • Studentforeninger
 • Universitet og høgskoler
 • Rekruttering

Ole Andre Bråten kan engasjeres som foredragsholder og workshopleder for din virksomhet, hvor han fokuserer på aktuelle spørsmål innen teknologiutvikling.

Eksempler på emner inkluderer implementering av Virtual Reality (VR) og praktiske bruksområder for kunstig intelligens (AI).

Foredragstitler:

 • Innovasjonsprosessen: Veien til en mer robust organisasjon
 • Extended Reality (XR): Hvordan virtuell virkelighet kan tilføre verdi for din virksomhet
 • 9 Teknologikriser din virksomhet må være forberedt på
 • Suksess med digitaliseringsprosesser: en trinnvis guide
 • Kunstig Intelligens i praksis: Hva din virksomhet trenger å vite

Er det et annet tema dere ønsker kompetanse innen?

Ta steget inn i fremtiden av innovasjon og teknologisk utvikling. Kontakt Ole Andre Bråten i dag for å utforske hvordan din virksomhet kan dra nytte av de nyeste teknologiske løsningene for å skape trygghet og fremme kontinuerlig forbedring.