BOOK FOREDRAG
KURS
WORKSHOP
SEMINAR
ORGANISASJONSRÅDGIVNING

Fasilitator, veileder og tilrettelegger

Ole Andre Bråten har siden 2008 bistått næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø.   

Han fungerer som en fasilitator - tilrettelegger, veileder og mentor for bedriftseiere, forretningsledere og ledelse. Han gir vanligvis råd til ulike organisasjonsnivåer, inkludert styrelederen, styret, administrerende direktør, ledelsesteam og ledere på ulike nivåer i organisasjonen. Bråten engasjeres også i første linje i ulike virksomheter som møter kriser og konflikter som del av sin arbeidshverdag. 

Ole Andre Bråten gir rådgivning og veiledning om ledelse, strategi og gjennomføring, og hvordan man bygger og opprettholder profesjonalitet og objektivitet selv i krevende situasjoner. Han bidra også med øvelse og trening. 

Han deltar jevnlig i klientenes interne møter og gir rådgivning og veiledning om ledelsesrelaterte temaer.

Kunder kan også engasjere Ole Andre Bråten som moderator for forretningskonferanser, seminarer, workshops og interne ledelsesmøter. Ved hjelp av digitale flater for samhandling kan han veilede tett på kort varsel. 

 • Beredskap
 • Bygg og anlegg
 • Detaljehandel
 • Direktorat
 • Energi
 • Fagforeninger
 • Finans
 • Forsvar
 • Fornybar energi
 • Frivillige organisasjoner
 • Hotell og restaurant
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Ideelle organisasjone
 • Idrett
 • IT-drift
 • IT-tjenester
 • IT-utvikling
 • Juridiske tjenester
 • Justis- og beredskap
 • Kommunikasjonstjenester
 • Kontroll og tilsyn
 • Kultur
 • Landbasert industri
 • Landbasert transport
 • Luftftart
 • Maritim sektor
 • Media
 • Offentlig administrasjon
 • Offshore olje og gass
 • Oppvekst- og utdanning
 • Revisjon
 • Gjenvinning
 • Teknologiutvikling
 • Telekom
 • Vakttjenester
 • Varehandel
 • Profesjonelle tjenester
 • Prosessindustri
 • Salg og handel
 • Seleksjon
 • Service og handel
 • Sikkerhet
 • Studentforeninger
 • Universitet og høgskoler
 • Rekruttering