TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

De fleste virksomheter har økt fokuset på ledelse - der en langvarig pandemi, en usikker geopolitisk situasjon, økonomisk turbulens og økt bevissthet rundt virtuelle trusler alle spiller inn i den vurderingen. 

Ole Andre Bråten bistår høypålitelige organisasjoner med lederutvikling og lederrådgivning. Han er også en mye benyttet foredragsholder, kurs og seminarleder innen ledelse og organisasjonspsykologi. I sin nye krisehåndbok deler han kriseråd med ledere som møter en ny hverdag. 

Bråten har bistått interesseorganisasjoner som Lederne, HR-Norge og Samfunnsbedriftene med kompetanseprogram innen ledelse i krise. Han har undervist ved eksempelvis Handelshøgskolen BI, NTNU, Norges Arktiske Universitet og Politihøgskolen.

For mange virksomheter starter forespørselen med ønske om et foredrag i kriseledelse - som hovedsakelig gjennomføres digitalt for å nå ut til alle ledere i virksomheten. Oftere ønsker bedrifter og organisasjoner å invitere inn samarbeidspartnere, leverandører og kunder i en slik prosess - for å øke samvirke i reelle kriser.

 I 2023 leverer han et bedriftsinternt lederutviklingsprogram for et begrenset antall virksomheter. Nå kan deres virksomhet også bestille et skreddersydd kompetanseprogram for deres ledere der dere kan velge flere av elementene.

Det leveres videre et kurs i kriseledelse som gjennom 8 moduler tilfører de verktøy ledere i høypålitelige organisasjoner trenger tilgang til. 

- Slik trener du på kriser

Ingen ledere kan utføre god kriseledelse uten å følt på den høye temperaturen som oppstår i en reell krisesituasjon. Derfor er mental krisetrening viktig, i følge kriseekspert. 

" Som leder vil du oppleve stresset i høyere grad enn en medarbeider. Ser du for deg mange scenarier, vil du etter hvert kunne utvikle en god situasjonsforståelse. Denne er avgjørende for å kunne utøve god kriseledelse, sier Bråten.
 Det er sjelden ledere er godt forberedt på hva stresset gjør med beslutningene sine.
 Derfor er denne mentale treningen viktig.
 Man må få brynt seg i forkant, sier han.
 " 

Les hele intervjuet her fra Ukeavisen Ledelse