SOMMERINTERVJU 2024
TITLER I SALG
TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Øvelse gjør mester

Ole Andre Bråten utvikler, leder og evaluer øvelse, simulering og treningsprogram for alle type bedrifter og organisasjoner. Hvordan kan vi så trene våre medarbeidere, team - ledere og organisasjoner?

Det er stor forskjell på hvordan vi arbeider med temaet, fra teoretisk gjennomgang av aktuelle scenarioer med en mindre gruppe over et par timer (det vi kaller skrivebordsøvelser) til omfattende øvelser som engasjerer hele virksomheten over flere dager. I tillegg til disse kjente øvelseskategoriene gjennomføres det vi kaller funksjonell trening og simulering. Her øver vi på å løse konkrete arbeidsoppgaver med en viss grad av stresspåvirkning. 

Slik simuleringstrening kan øke samhandling - når grupper trenes, heve kvaliteten på beslutningstaking for ledere, eller utvikle en robust organisasjonskultur når alle ansatte trenes i mindre grupper. Da skapes det vi kaller delte mentale modeller - slik at alle ansatte kjenner til hvordan de skal agere i ulike situasjoner.  

Forskning viser at en virksomhet kan oppnå så mye som 70 % økt mestring i relle situasjoner med riktig og realistisk trening i forkant. Det er et viktig argument for å investere i øvelse og trening - og en av årsakene til at mange ønsker bistand til å trene på å håndtere ulike kriser som kan ramme en organisasjon. 

I tillegg leverer Bråten virtuelle simuleringer ved bruk av VR (Virtual Reality) eller støtte til beslutningstrening ved bruk av AR (Augmented Reality). Dette er fremtiden for øvelse og trening - da læringsgrad, effektivitet og målbarhet øker.

Les intervju med Dataforeningen
Ole Andre Bråten

Ole Andre Bråten har bred erfaring med utvikling og implementering av øvelse, trening og simulering - og ønsker å være til hjelp uavhengig av virksomhetens størrelse, sektor eller bransje. 

Ønsker du å vite mer?